ATXB25C2V1B ATXB35C2V1B ATXB50CV1B ATXB60CV1B
Ισχύς εισόδου Θέρμανση Ονομ. kW 0.030 0.030    
Περίβλημα Colour   Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 283 283 310 310
    Πλάτος mm 770 770 1,065 1,065
    Βάθος mm 216 216 224 224
  Συσκευασμένη μονάδα Ύψος mm 314 314 386 386
    Πλάτος mm 855 855 1,136 1,136
    Βάθος mm 361 361 314 314
Βάρος Μονάδα kg 8 8 14 14
  Συσκευασμένη μονάδα kg 10 10    
Συσκευασία Βάρος kg 2 2    
Εναλλάκτης θερμότητας Μήκος mm 610 647    
  Σειρές Ποσότητα   2 2 2 2
  Βήμα πτερυγίου mm 1.4 1.4    
  Εμβαδόν πρόσοψης     0.29 0.29
  Στάδια Ποσότητα   14 14    
  Τύπου σωλήνα   Hi-XA (7) Hi-XA (7)    
  Tube material     Χαλκοσωλήνες χωρίς ραφή με εσωτερική αυλάκωση Χαλκοσωλήνες χωρίς ραφή με εσωτερική αυλάκωση
  Διάμετρος αγωγού mm     7 7
  Πτερύγιο Τύπος   Πτερύγιο ML (πολλαπλών περσίδων) Πτερύγιο ML (πολλαπλών περσίδων) Αλουμίνιο (υδρόφιλο πτερύγιο) Αλουμίνιο (υδρόφιλο πτερύγιο)
Ανεμιστήρας Τύπος   Ανεμιστήρας εγκάρσιας ροής Ανεμιστήρας εγκάρσιας ροής Ανεμιστήρας εγκάρσιας ροής Ανεμιστήρας εγκάρσιας ροής
  Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Υψ. m³/min 9.2 9.3 15.00 18.5
      Υψ. cfm 325 328 529 654
      Χαμηλή m³/min 6.0 6.1 11.82 14.34
      Χαμηλή cfm 212 215 418 507
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 4.8 4.9 10.62 12.36
      Αθόρυβη λειτουργία cfm 169 173 374 437
    Θέρμανση Υψ. m³/min 9.7 10.1 15.00 18.54
      Υψ. cfm 342 356 529 654
      Χαμηλή m³/min 6.3 6.7 11.82 14.3
      Χαμηλή cfm 222 235 418 507
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 5.5 5.7 10.62 12.36
      Αθόρυβη λειτουργία cfm 194 201 374 437
      Ονομ. cfm 268 272 471 585
      Ονομ. m³/min 7.6 7.7 13.32 16.56
      Υπερ-υψηλό cfm     578 703
      Εξαιρετικά υψηλή m³/min     16.38 19.92
    Θέρμανση Ονομ. cfm 283 295 471 585
      Ονομ. m³/min 8.0 8.4 13.32 16.56
      Υπερ-υψηλό cfm     578 703
      Υπερ-υψηλό m³/min     16.38 19.92
Κινητήρας ανεμιστήρα Model   MM6C02J2VA MM6C02J2VA Άψηκτρος Άψηκτρος
  Δείκτης προστασίας     20 20
  Βαθμός μόνωσης     Κατηγορία "E" Κατηγορία "E"
  Πόλοι     8 8
  Μετάδοση κίνησης     Άμεσης οδήγησης Άμεσης οδήγησης
  Ταχύτητα Διαβαθμίσεις   5 + αθόρυβο, + αυτόματο. 5 + αθόρυβο, + αυτόματο.    
    Ψύξη Υψ. rpm 1,250 1,300    
      Μέτρια rpm 1,030 1,070    
      Χαμηλή rpm 820 850    
      Αθόρυβη λειτουργία rpm 630 680    
    Θέρμανση Υψ. rpm 1,300 1,340    
      Μέτρια rpm 1,110 1,150    
      Χαμηλή rpm 920 960    
      Αθόρυβη λειτουργία rpm 820 850    
  Έξοδος Ονομαστική W 16 16 40 40
  Αμπέρ πλήρους φορτίου (FLA) Ψύξη A     0.32 0.56
    Θέρμανση A     0.32 0.56
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 55 58 55 61
  Θέρμανση dBA 55 58    
Στάθμη ηχ. πίεσης Ψύξη Υπερ-υψηλό dBA     44 46
    Υψ. dBA 40 41 40 43
    Χαμηλή dBA 26 27 35 37
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 21 23 32 33
  Θέρμανση Υπερ-υψηλό dBA     44 46
    Υψ. dBA 40 41 40 43
    Χαμηλή dBA 28 29 35 37
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 25 26 32 33
    Ονομ. dBA 33 34 38 41
  Θέρμανση Ονομ. dBA 34 35 38 41
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm 6.35 6.35    
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.5 9.5    
  Συμπυκνωμάτων   18 18 19.05 19.05
  Θερμομόνωση   Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου    
Έλεγχος Λειτουργία     Τηλεχειριστήριο LCD Τηλεχειριστήριο LCD
Φίλτρο αέρα Type   Αφαιρούμενο / πλενόμενο / με επεξεργασία κατά της ανάπτυξης μούχλας Αφαιρούμενο / πλενόμενο / με επεξεργασία κατά της ανάπτυξης μούχλας Saranet Saranet
  Ποσότητα pc     2 2
Ρύθμιση κατεύθυνσης αέρα Δεξιά, Αριστερά, Οριζόντια, Προς τα κάτω Δεξιά, Αριστερά, Οριζόντια, Προς τα κάτω Αυτόματη γρίλια (πάνω-κάτω) & σχάρα (αριστερά & δεξιά) Αυτόματη γρίλια (πάνω-κάτω) & σχάρα (αριστερά & δεξιά)
Έλεγχος θερμοκρασίας Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή    
Συστήματα ελέγχου Τηλεχειριστήριο υπερύθρων   ARC470A1 ARC470A1    
Ισχύς εισόδου - 50Hz Ψύξη Ονομ. kW 0.040 0.040    
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1    
  Εγχειρίδιο χειρισμού 1 1    
  Τηλεχειριστήριο υπερύθρων 1 1    
  Μπαταρίες ξηρού στοιχείου ΑΑ 2 2    
  Υποδοχή τηλεχειριστηρίου 1 1    
  Πλάκα στήριξης 1 1    
  Φωτοκαταλυτικό φίλτρο αέρα από τιτάνιο με επικάλυψη απατίτη. 2 2    
  Βίδες στερέωσης εσωτερικής μονάδας 2 2    
Τροφοδοσία ισχύος Όνομα   V1 V1 V1 V1
  Φάση   1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240
Current Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας - 50Hz Ψύξη A 0.14 0.14    
    Θέρμανση A 0.18 0.18    
Notes_Description SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα Όλες οι μονάδες ελέγχονται και συμμορφώνονται με το ISO 5151 (μη αγώγιμη μονάδα) ή το ISO 1325 (αγώγιμη μονάδα). Όλες οι μονάδες ελέγχονται και συμμορφώνονται με το ISO 5151 (μη αγώγιμη μονάδα) ή το ISO 1325 (αγώγιμη μονάδα).