Πίνακας προδιαγραφών για ATX-KV

ATX20K2V1B ATX25K2V1B ATX35K2V1B
Στάθμη ηχητικής πίεσης Θέρμανση Υψ. dBA 39 40 43
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 23 23 26
    Χαμηλή dBA 28 28 29
  Ψύξη Αθόρυβη λειτουργία dBA 20 20 20
    Χαμηλή dBA 25 26 27
    Υψ. dBA 39 40 43
    Ονομ. dBA 34 34 35
  Ψύξη Ονομ. dBA 33 33 34
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1
  Εγχειρίδιο χειρισμού 1 1 1
  Τηλεχειριστήριο υπερύθρων 1 1 1
  Μπαταρίες ξηρού στοιχείου ΑΑ 2 2 2
  Υποδοχή τηλεχειριστηρίου 1 1 1
  Πλάκα στήριξης 1 1 1
  Φωτοκαταλυτικό φίλτρο αέρα από τιτάνιο με επικάλυψη απατίτη. 2 2 2
  Βίδες στερέωσης εσωτερικής μονάδας 2 2 2
Control systems Τηλεχειριστήριο υπερύθρων BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1
Κινητήρας ανεμιστήρα Έξοδος Ονομαστική W 22 22 22
  Ταχύτητα Ψύξη Υψ. rpm 980 1,020 1,140
      Μέτρια rpm 800 820 840
      Χαμηλή rpm 640 660 680
      Αθόρυβη λειτουργία rpm 550 550 560
    Θέρμανση Υψ. rpm 1,060 1,080 1,220
      Μέτρια rpm 860 860 900
      Χαμηλή rpm 690 710 730
      Αθόρυβη λειτουργία rpm 590 590 590
    Steps 5 + αθόρυβο, + αυτόματο. 5 + αθόρυβο, + αυτόματο. 5 + αθόρυβο, + αυτόματο.
  Model MM6K11S20VA MM6K11S20VA MM6K11S20VA
Ισχύς εισόδου - 50Hz Ψύξη Ονομ. kW 0.018 0.020 0.024
  Θέρμανση Ονομ. kW 0.022 0.023 0.029
Συσκευασία Βάρος kg 3 3 3.5
Εναλλάκτης θερμότητας Πτερύγιο Τύπος Πτερύγιο ML (πολλαπλών περσίδων) Πτερύγιο ML (πολλαπλών περσίδων) Πτερύγιο ML (πολλαπλών περσίδων)
  Βήμα πτερυγίου mm 1.4 1.4 1.4
  Στάδια Ποσότητα 18 18 18
  Σειρές Ποσότητα 2 2 2
  Μήκος mm 610 610 610
  Τύπου σωλήνα ø5 Hi-XB ø5 Hi-XB ø5 Hi-XB
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm 6.35 6.35 6.35
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.5 9.5 9.5
  Συμπυκνωμάτων Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 55 55 58
  Θέρμανση dBA 55 55 58
Φίλτρο αέρα Type Αφαιρούμενο / πλενόμενο / με επεξεργασία κατά της ανάπτυξης μούχλας Αφαιρούμενο / πλενόμενο / με επεξεργασία κατά της ανάπτυξης μούχλας Αφαιρούμενο / πλενόμενο / με επεξεργασία κατά της ανάπτυξης μούχλας
Εναλλάκτης θερμότητας 2 Μήκος mm     600
  Βήμα πτερυγίου mm     1.4
Διαστάσεις Συσκευασμένη μονάδα Πλάτος mm 830 830 830
    Ύψος mm 305 305 305
    Βάθος mm 360 360 360
  Μονάδα Πλάτος mm 770 770 770
    Βάθος mm 225 225 225
    Ύψος mm 286 286 286
Casing Χρώμα Λευκό Λευκό Λευκό
Βάρος Συσκευασμένη μονάδα kg 11 11 11.5
  Μονάδα kg 8 8 8
Fan Ταχύτητα ροής αέρα Θέρμανση Χαμηλή cfm 226 237 237
      Υψ. m³/min 10.9 11.1 12.8
      Χαμηλή m³/min 6.4 6.7 6.9
      Αθόρυβη λειτουργία cfm 184 184 184
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 5.2 5.2 5.2
      Υψ. cfm 385 392 427
    Ψύξη Χαμηλή m³/min 5.8 6.1 6.3
      Χαμηλή cfm 205 215 219
      Αθόρυβη λειτουργία cfm 170 170 170
      Υψ. m³/min 9.9 10.4 11.8
      Υψ. cfm 350 367 399
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 4.8 4.8 4.9
  Fan-=-Fan type Ανεμιστήρας εγκάρσιας ροής Ανεμιστήρας εγκάρσιας ροής Ανεμιστήρας εγκάρσιας ροής
      Ονομ. cfm 300 300 304
      Ονομ. m³/min 8.5 8.5 8.5
    Ψύξη Ονομ. m³/min 7.8 8.0 8.2
      Ονομ. cfm 275 283 279
Ρύθμιση κατεύθυνσης αέρα Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή
Τροφοδοσία ισχύος Συχνότητα Hz 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240
  Φάση 1~ 1~ 1~
Ρεύμα Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας - 50Hz Θέρμανση A 0.21 0.22 0.24
    Ψύξη A 0.18 0.20 0.20
Σημειώσεις Notes-=-Description SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα
Εναλλάκτης θερμότητας 2 Στάδια Ποσότητα     4
  Σειρές Ποσότητα     1