ATX20K2V1B / ARX20K2V1B ATX20K2V1B / ARX20K5V1B9 ATX25K2V1B / ARX25K2V1B ATX25K2V1B / ARX25K5V1B9 ATX35K2V1B / ARX35K2V1B ATX35K2V1B / ARX35K5V1B9
Poff (λειτουργία Off) W 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Ψύξη Psb (λειτουργία αναμονής ψύξη) W 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
  Cdc (ψύξη υποβάθμιση) 0.25   0.25   0.25  
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Ψύξη Σχέδιο Ρ kW 2.00 2.00 2.50 2.50 3.50 3.50
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 106 106 135 185 191 191
    Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας 6.62   6.46   6.42  
    Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 1.32 1.32 1.32 1.32 1.35 1.35
      Κατανάλωση kW 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14
      EERd 9.68   9.57   9.57  
    Συνθήκες C (25°C - 27/19) Κατανάλωση kW 0.14 0.14 0.14 0.14 0.20 0.20
      Pdc kW 1.22 1.22 1.22 1.22 1.56 1.56
      EERd 8.56   8.46   8.00  
    Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Κατανάλωση kW 0.50 0.50 0.66 0.66 1.02 1.02
      Pdc kW 2.00 2.00 2.50 2.50 3.50 3.50
      EERd 3.97   3.78   3.43  
    Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 1.47 1.47 1.84 1.84 2.43 2.43
      Κατανάλωση kW 0.23 0.23 0.36 0.36 0.47 0.47
      EERd 6.26   5.13   5.20  
  Θέρμανση (μέσο κλίμα) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 664 664 730 730 849 849
    Απόδοση θέρμανσης Pdh στους -10° kW 1.74 1.74 1.85 1.85 2.17 2.17
    Σχέδιο Ρ kW 2.20 2.20 2.40 2.40 2.80 2.80
    Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW 0.46 0.46 0.55 0.55 0.63 0.63
    SCOPnet A++   A++   A++  
    TBivalent Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.95 1.95 2.12 2.12 2.48 2.48
      Ισχύς εισόδου kW 0.67 0.67 0.75 0.75 0.93 0.93
      Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -7 -7 -7 -7 -7 -7
      COPd (δηλωμένο COP) 2.90   2.84   2.67  
    Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 0.92 0.92 0.92 0.92 1.00 1.00
      Ισχύς εισόδου kW 0.15 0.15 0.15 0.15 0.16 0.16
      COPd (δηλωμένο COP) 6.10   6.13   6.11  
    TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15 -15 -15 -15 -15
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.40 1.40 1.40 1.40 1.65 1.65
      Ισχύς εισόδου kW 0.77 0.77 0.77 0.77 0.87 0.87
      COPd (δηλωμένο COP) 1.82   1.82   1.90  
    Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 1.95 1.95 2.12 2.12 2.48 2.48
      Ισχύς εισόδου kW 0.67 0.67 0.75 0.75 0.93 0.93
      COPd (δηλωμένο COP) 2.92   2.84   2.67  
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 1.02 1.02 1.02 1.02 1.10 1.10
      Ισχύς εισόδου kW   0.14   0.14   0.15
      COPd (δηλωμένο COP) 7.08   7.12   7.10  
    Συνθήκες Β (2°C) Ισχύς εισόδου kW 0.24 0.24 0.27 0.27 0.31 0.31
      Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 1.18 1.18 1.29 1.29 1.50 1.50
      COPd (δηλωμένο COP) 4.83   4.74   4.82  
  Θέρμανση (ζεστό κλίμα) Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW   0.00   0.00   0.00
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh   302   323   371
    Σχέδιο Ρ kW   1.18   1.29   1.51
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW   1.0   1.0   1.1
      Ισχύς εισόδου kW   0.14   0.14   0.15
    TBivalent Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C   5   6   7
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW   1.18   1.29   1.51
      Ισχύς εισόδου kW   0.24   0.27   0.31
    TOL Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW   1.40   1.40   1.65
      Ισχύς εισόδου kW   0.77   0.77   0.87
      Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C   -15   -15   -15
    Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW   1.18   1.29   1.51
      Ισχύς εισόδου kW   0.24   0.27   0.31
    Συνθήκες C (7°C) Ισχύς εισόδου kW   0.15   0.15   0.16
      Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW   0.92   0.92   1.00
Απόδοση ψύξης Nom. Btu/h   6,800   8,500   11,900
  Ελάχ. kW   1.3   1.3   1.3
  Ονομ. kcal / ωρ.   1,720   2,150   3,010
  Μέγ. kW   2.6   3.0   4.0
  Ελάχ. kcal / ωρ.   1,120   1,120   1,120
  Ελάχ. Btu/h   4,400   4,400   4,400
  Ονομ. kW 2.0 (2) 2.0 (2) 2.5 (2) 2.5 (2) 3.5 (2) 3.5 (2)
  Μέγ. Btu/h   8,900   10,200   13,600
  Μέγ. kcal / ωρ.   2,240   2,580   3,440
Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) W 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ονομαστική απόδοση Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 252 (0.000) 252 (0.000) 331 (0.000) 331 (0.000) 510 (0.000) 511 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Θέρμανση A   A   A  
  COP 3.97 (1)   3.78 (1)   3.43 (1)  
Θέρμανση Psb (λειτουργία αναμονής θέρμανση) W   1.0   1.0   1.0
  Cdh (θέρμανση υποβάθμιση) 0.25   0.25   0.25  
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
  Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm 18 18 18 18 18 18
  Θερμομόνωση Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου   Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου   Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου  
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. Btu/h   4,400   4,400   4,400
  Ονομ. Btu/h   8,500   10,200   13,600
  Μέγ. kcal / ωρ.   3,010   3,440   4,130
  Μέγ. Btu/h   11,900   13,600   16,400
  Ονομ. kW 2.5 (2) 2.5 (2) 3.0 (2) 3.0 (2) 4.0 (2) 4.0 (2)
  Ελάχ. kW   1.3   1.3   1.3
  Ονομ. kcal / ωρ.   2,150   2,580   3,440
  Ελάχ. kcal / ωρ.   1,120   1,120   1,120
  Μέγ. kW   3.5   4.0   4.8
Pto (Thermostat off) W 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ελάχ. kW   0.310   0.310   0.290
    Ονομ. kW   0.504   0.661   1.020
    Μέγ. kW   0.720   0.720   1.300
  Θέρμανση Μέγ. kW   0.950   0.950   1.290
    Ελάχ. kW   0.250   0.250   0.290
    Ονομ. kW 0.524 (2) 0.524 (2) 0.688 (2) 0.688 (2) 0.995 (2) 0.995 (2)
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται Ναι   Ναι   Ναι  
Τροφοδοσία ισχύος Συχνότητα Hz   50   50   50
  Τάση V   220-240   220-240   220-240
Current Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας - 50Hz Θέρμανση A 2.67 2.67 3.50 3.50 5.03 5.03
    Ψύξη A 2.47 2.47 3.25 3.25 5.42 5.42
Σημειώσεις EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°
Ονομαστική απόδοση EER     3.97 (1)   3.78 (1)   3.43 (1)
  COP     4.77 (1)   4.36 (1)   4.02 (1)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη     A   A   A
    Θέρμανση     A   A   A
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Ψύξη Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας     A++   A++   A++
    SEER     6.62   6.46   6.42
    Συνθήκες Α (35°C - 27/19) EERd     3.97   3.78   3.43
    Συνθήκες Β (30°C - 27/19) EERd     6.26   5.13   5.20
    Συνθήκες C (25°C - 27/19) EERd     8.56   8.46   8.00
    Συνθήκες D (20°C - 27/19) EERd     9.68   9.57   9.57
  Θέρμανση (μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας     A++   A++   A++
    SCOP     4.64   4.60   4.62
    SCOPnet     4.71   4.67   4.69
    TOL COPd (δηλωμένο COP)     1.82   1.82   1.90
    TBivalent COPd (δηλωμένο COP)     2.91   2.84   2.67
    Συνθήκες Α (-7°C) COPd (δηλωμένο COP)     2.91   2.84   2.67
    Συνθήκες Β (2°C) COPd (δηλωμένο COP)     4.84   4.74   4.82
    Συνθήκες C (7°C) COPd (δηλωμένο COP)     6.10   6.13   6.11
    Συνθήκες D (12°C) COPd (δηλωμένο COP)     7.08   7.12   7.10
  Θέρμανση (ζεστό κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας     A+++   A+++   A+++
    SCOP     5.48   5.59   5.70
    SCOPnet     5.78   5.88   5.96
    TOL COPd (δηλωμένο COP)     1.82   1.82   1.90
    TBivalent COPd (δηλωμένο COP)     4.84   4.74   4.82
    Συνθήκες Β (2°C) COPd (δηλωμένο COP)     4.84   4.74   4.82
    Συνθήκες C (7°C) COPd (δηλωμένο COP)     6.10   6.13   6.11
    Συνθήκες D (12°C) COPd (δηλωμένο COP)     7.08   7.12   7.10
Ψύξη Cdc (ψύξη υποβάθμιση)     0.25   0.25   0.25
Θέρμανση Cdh (θέρμανση υποβάθμιση)     0.25   0.25   0.25
Λειτουργία ψύξης περιλαμβάνεται   Ναι   Ναι   Ναι
Λειτουργία θέρμανσης περιλαμβάνεται   Ναι   Ναι   Ναι
Μέσο κλίμα περιλαμβάνεται   Ναι   Ναι   Ναι
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται   όχι   όχι   όχι
Θερμή εποχή περιλαμβάνεται   όχι   όχι   όχι
Συνδέσεις σωληνώσεων Θερμομόνωση     Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου   Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου   Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου
Συντελεστής ισχύος Ονομαστική Ψύξη %   88.6 (0.000)   88.6 (0.000)   81.9 (0.000)
    Θέρμανση %   85.5 (0.000)   85.5 (0.000)   86.0 (0.000)
Τροφοδοσία ισχύος Φάση     1~   1~   1~