Πίνακας προδιαγραφών για ATX-KV / ARX-K

ATX20K2V1B / ARX20K2V1B ATX20K2V1B / ARX20K5V1B9 ATX25K2V1B / ARX25K2V1B ATX25K2V1B / ARX25K5V1B9 ATX35K2V1B / ARX35K2V1B ATX35K2V1B / ARX35K5V1B9
Poff (λειτουργία Off) W 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Ψύξη Psb (λειτουργία αναμονής ψύξη) W 1.0   1.0   1.0  
  Cdc (ψύξη υποβάθμιση) 0.25   0.25   0.25  
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Ψύξη Σχέδιο Ρ kW 2.00 2.00 2.50 2.50 3.50 3.50
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 106 106 135 185 191 191
    Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας 6.62   6.46   6.42  
    Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 1.32   1.32   1.35  
      Κατανάλωση kW 0.14   0.14   0.14  
      EERd 9.68   9.57   9.57  
    Συνθήκες C (25°C - 27/19) Κατανάλωση kW 0.14   0.14   0.20  
      Pdc kW 1.22   1.22   1.56  
      EERd 8.56   8.46   8.00  
    Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Κατανάλωση kW 0.50   0.66   1.02  
      Pdc kW 2.00   2.50   3.50  
      EERd 3.97   3.78   3.43  
    Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 1.47   1.84   2.43  
      Κατανάλωση kW 0.23   0.36   0.47  
      EERd 6.26   5.13   5.20  
  Θέρμανση (μέσο κλίμα) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 664 664 730 730 849 849
    Απόδοση θέρμανσης Pdh στους -10° kW 1.74   1.85   2.17  
    Σχέδιο Ρ kW 2.20 2.20 2.40 2.40 2.80 2.80
    Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW 0.46   0.55   0.63  
    SCOPnet A++   A++   A++  
    TBivalent Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.95   2.12   2.48  
      Ισχύς εισόδου kW 0.67   0.75   0.93  
      Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -7   -7   -7  
      COPd (δηλωμένο COP) 2.90   2.84   2.67  
    Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 0.92   0.92   1.00  
      Ισχύς εισόδου kW 0.15   0.15   0.16  
      COPd (δηλωμένο COP) 6.10   6.13   6.11  
    TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15   -15   -15  
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 1.40   1.40   1.65  
      Ισχύς εισόδου kW 0.77   0.77   0.87  
      COPd (δηλωμένο COP) 1.82   1.82   1.90  
    Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 1.95   2.12   2.48  
      Ισχύς εισόδου kW 0.67   0.75   0.93  
      COPd (δηλωμένο COP) 2.92   2.84   2.67  
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 1.02   1.02   1.10  
      COPd (δηλωμένο COP) 7.08   7.12   7.10  
    Συνθήκες Β (2°C) Ισχύς εισόδου kW 0.24   0.27   0.31  
      Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 1.18   1.29   1.50  
      COPd (δηλωμένο COP) 4.83   4.74   4.82  
Απόδοση ψύξης Ελάχ. kW   1.3   1.3   1.3
  Μέγ. kW   2.6   3.0   4.0
  Ονομ. kW 2.0 (2) 2.0 (2) 2.5 (2) 2.5 (2) 3.5 (2) 3.5 (2)
Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) W 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ονομαστική απόδοση Annual energy consumption kWh 252 (0.000) 252 (0.000) 331 (0.000) 331 (0.000) 510 (0.000) 511 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Θέρμανση A   A   A  
  COP 3.97 (1)   3.78 (1)   3.43 (1)  
Θέρμανση Cdh (θέρμανση υποβάθμιση) 0.25   0.25   0.25  
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
  Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm 18 18 18 18 18 18
  Θερμομόνωση Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου   Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου   Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου  
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 2.5 (2) 2.5 (2) 3.0 (2) 3.0 (2) 4.0 (2) 4.0 (2)
  Ελάχ. kW   1.3   1.3   1.3
  Μέγ. kW   3.5   4.0   4.8
Pto (Thermostat off) W 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0
Ισχύς εισόδου Θέρμανση Ονομ. kW 0.524 (2)   0.688 (2)   0.995 (2)  
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται Ναι   Ναι   Ναι  
Ρεύμα Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας - 50Hz Θέρμανση A 2.67   3.50   5.03  
    Ψύξη A 2.47   3.25   5.42  
Σημειώσεις EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°
Ονομαστική απόδοση EER     3.97 (1)   3.78 (1)   3.43 (1)
  COP     4.77 (1)   4.36 (1)   4.02 (1)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη     A   A   A
    Θέρμανση     A   A   A
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Ψύξη Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας     A++   A++   A++
    SEER     6.62   6.46   6.42
  Θέρμανση (μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας     A++   A++   A++
    SCOP     4.64   4.60   4.62