Πίνακας προδιαγραφών για ARXN-M6

ARXN20MV16 ARXN25MV16 ARXN35MV16 ARXN50MV16 ARXN60MV16
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ονομ. dBA 45 45 46 51 51
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 58 58 60 64 65
Ψυκτικό μέσο Φορτίο TCO2Eq 1.5 1.5 2.1 3.0 3.0
  Φορτίο kg 0.74 0.74 1.00 1.45 1.45
  Refrigerant-=-Gwp R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
Διαστάσεις Συσκευασμένη μονάδα Πλάτος mm 775 775 775 990 990
    Ύψος mm 580 580 580 793 793
    Βάθος mm 355 355 355 415 415
  Μονάδα Πλάτος mm 658 658 658 855 855
    Βάθος mm 289 289 289 328 328
    Ύψος mm 550 550 550 753 753
Συμπιεστής Ποσότητα λαδιού cm³ 375 375 375    
  Ποσότητα_ Daphne FVC50K (Λάδι αιθέρα) Daphne FVC50K (Λάδι αιθέρα) Daphne FVC50K (Λάδι αιθέρα) Daphne FVC50K (Λάδι αιθέρα) Daphne FVC50K (Λάδι αιθέρα)
Casing Χρώμα Ανοικτό γκρι Ανοικτό γκρι Ανοικτό γκρι Ανοικτό γκρι Ανοικτό γκρι
Κινητήρας ανεμιστήρα Έξοδος W 23 23 23 61 61
  Ποσότητα 23 23 23 23 23
Βάρος Μονάδα kg 29 29 31 44 44
Εύρος λειτουργίας Ψύξη Περιβάλλοντος Μέγ. °CDB 46 46 46 46 46
      Ελάχ. °CDB 10 10 10 -10 -10
  Θέρμανση Περιβάλλον Μέγ. °CWB 18 18 18 18 18
      Ελάχ. °CWB -15 -15 -15 -15 -15
Fan Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Υψ. m³/min     22.92 50.88 50.88
      Υψ. cfm 940 940 810 1,796 1,796
  Ποσότητα Ελικοειδής Ελικοειδής Ελικοειδής Ελικοειδής Ελικοειδής
Συνδέσεις σωληνώσεων Μήκος σωληνώσεων Μέγ. OU - IU m 20 20 20 30 30
    Σύστημα Χωρίς φορτίο m 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
  Liquid Εξ.Διάμ. mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
    Ποσότητα Κωνική βαλβίδα Κωνική βαλβίδα Κωνική βαλβίδα Κωνική βαλβίδα Κωνική βαλβίδα
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.52 9.52 9.52 12.70 15.90
    Ποσότητα Κωνική βαλβίδα Κωνική βαλβίδα Κωνική βαλβίδα Κωνική βαλβίδα Κωνική βαλβίδα
  Θερμομόνωση Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου
Τροφοδοσία ισχύος Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
  Φάση 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Ρεύμα Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας (RLA) Ψύξη A 3.37 3.82 5.73 7.29 8.52
    Θέρμανση A 2.86 3.83 5.19 6.65 7.46
  Μέγ. ρεύμα λειτ. Ψύξη A 3.96 5.38 6.51 8.40 8.83
    Θέρμανση A 4.86 5.30 6.93 8.27 8.86
Σημειώσεις Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου
  Όλες οι μονάδες ελέγχονται και συμμορφώνονται με το ISO5151 (μονάδα χωρίς αεραγωγό) ή ISO13253 (μονάδα με αεραγωγό) Όλες οι μονάδες ελέγχονται και συμμορφώνονται με το ISO5151 (μονάδα χωρίς αεραγωγό) ή ISO13253 (μονάδα με αεραγωγό) Όλες οι μονάδες ελέγχονται και συμμορφώνονται με το ISO5151 (μονάδα χωρίς αεραγωγό) ή ISO13253 (μονάδα με αεραγωγό) Όλες οι μονάδες ελέγχονται και συμμορφώνονται με το ISO5151 (μονάδα χωρίς αεραγωγό) ή ISO13253 (μονάδα με αεραγωγό) Όλες οι μονάδες ελέγχονται και συμμορφώνονται με το ISO5151 (μονάδα χωρίς αεραγωγό) ή ISO13253 (μονάδα με αεραγωγό)
  Όλες οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Όλες οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Όλες οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Όλες οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Όλες οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.