Πίνακας προδιαγραφών για ARXM-N9

ARXM25N5V1B9 ARXM35N5V1B9 ARXM50N2V1B9 ARXM60N2V1B9 ARXM71N2V1B9 ARXM25N2V1B9 (Αρχειοθετημένα) ARXM35N2V1B9 (Αρχειοθετημένα)
Casing Χρώμα   Κρεμ_ Κρεμ_ Κρεμ_ Κρεμ_ Κρεμ_ Κρεμ_ Κρεμ_
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 550 550 734 734 734 550 550
    Πλάτος mm 765 765 870 870 870 765 765
    Βάθος mm 285 285 373 373 373 285 285
  Συσκευασμένη μονάδα Ύψος mm 612 612 820 820 820 612 612
    Πλάτος mm 906 906 1,050 1,050 1,050 906 906
    Βάθος mm 402 402 480 480 480 402 402
Βάρος Μονάδα kg 32 32 50 50.0 50.0 32 32
  Συσκευασμένη μονάδα kg 34 34 54 54.0 54.0 34 34
Συμπιεστής Model   1YC25GXD#C 1YC25GXD#C 2YC40JXD#C 2YC40JXD#C 2YC40JXD#C 1YC25GXD#C 1YC25GXD#C
  Ποσότητα λαδιού cm³     650 650 650    
  Τύπος   Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing
  Έξοδος W 800 800 1,300 1,300 1,300 800 800
  Τύπος λαδιού     FW68DA FW68DA FW68DA    
Συσκευασία Βάρος kg     4 4.0 4.0    
Εναλλάκτης θερμότητας Μήκος mm 805 805 920 920 920 805 805
  Σειρές Ποσότητα   2 2 2 2 2 2 2
  Βήμα πτερυγίου mm 1.4 1.4 1.40 1.4 1.4 1.4 1.4
  Στάδια Ποσότητα   24 24 32 32 32 24 24
  Διελεύσεις Quantity   3.1 3.1 2.2 2.2 2.2 3.1 3.1
  Τύπου σωλήνα   7Hi-XD 7Hi-XD 7Hi-XD 7Hi-XD 7Hi-XD 7Hi-XD 7Hi-XD
  Πτερύγιο Τύπος   Μπακλαβαδωτό πτερύγιο (ΡΕ) Μπακλαβαδωτό πτερύγιο (ΡΕ) Μπακλαβαδωτό πτερύγιο (ΡΕ) Μπακλαβαδωτό πτερύγιο (ΡΕ) Μπακλαβαδωτό πτερύγιο (ΡΕ) Μπακλαβαδωτό πτερύγιο (ΡΕ) Μπακλαβαδωτό πτερύγιο (ΡΕ)
Fan Type   Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας
  Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Ονομ. m³/min 28.3 36.0 46.6 56.6 56.6 28.3 36.0
      Ονομ. cfm 999 1,271 1,645 2,000 2,000 999 1,271
    Θέρμανση Ονομ. m³/min 28.3 28.3 44.1 53.6 53.6 28.3 28.3
      Ονομ. cfm 999 999 1,557 1,893 1,893 999 999
Κινητήρας ανεμιστήρα Model   DFC05A3VA DFC05A3VA D55F-31 D55F-31 D55F-31 DFC05A3VA DFC05A3VA
  Έξοδος W 50 50 55 55 55 50 50
  Ταχύτητα Ψύξη Υψ. rpm 860 920 760 760 760 860 920
      Ονομ. rpm 860 920 740 760 760 860 920
      Χαμηλή rpm 400 400 640 740 740 400 400
    Θέρμανση Υψ. rpm 860 860 720 720 720 860 860
      Ονομ. rpm 800 800 720 720 720 800 800
      Χαμηλή rpm 400 400 660 660 660 400 400
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 58 61 62 63 65 58 61
  Θέρμανση dBA 59 61 62 63 65 59 61
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Ονομ. dBA 46 49 48 48 52 46 49
  Θέρμανση Ονομ. dBA 47 49 49 49 52 47 49
Ψυκτικό μέσο Τύπος   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Φορτίο kg 0.76 0.76 1.15 1.15 1.15 0.76 0.76
  Φορτίο TCO2Eq 0.52 0.52 0.78 0.78 0.78 0.52 0.52
  GWP   675 675 675 675 675 675 675
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm 6,35 6,35 6,4 6,35 9,52 6,35 6,35
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.50 9.50 12.7 12.70 15.90 9.50 9.50
  Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm 18 18 16 16 16 18 18
  Μήκος σωληνώσεων Μέγ. OU - IU m 20 20 30 30 30 20 20
    Σύστημα Χωρίς φορτίο m 10 10       10 10
  Additional refrigerant charge kg/m 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0.020 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0.035 (for piping length exceeding 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m)
  Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m 15 15 20 20 20 15 15
  Θερμομόνωση   Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου
Έλεγχος απόδοσης Μέθοδος   Μεταβλητή (inverter) Μεταβλητή (inverter) Μεταβλητή (inverter) Μεταβλητή (inverter) Μεταβλητή (inverter) Μεταβλητή (inverter) Μεταβλητή (inverter)
Στάνταρτ εξαρτήματα Τάπα εξόδου αποστράγγισης συμπυκνωμάτων 1 1 1 1 1 1 1
  Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1 1 1 1 1
  Ετικέτα πλήρωσης ψυκτικού 1 1 1 1 1 1 1
  Πολύγλωσσες ετικέτες των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου 1 1 1 1 1 1 1
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Wiring connections Για τροφοδοσία ισχύος Quantity   3 3 3 3 3 3 3
    Remark   Περιλαμβάνεται καλώδιο γείωσης Περιλαμβάνεται καλώδιο γείωσης Περιλαμβάνεται καλώδιο γείωσης Περιλαμβάνεται καλώδιο γείωσης Περιλαμβάνεται καλώδιο γείωσης Περιλαμβάνεται καλώδιο γείωσης Περιλαμβάνεται καλώδιο γείωσης
  For connection with indoor Ποσότητα   4 4 4 4 4 4 4
    Remark   Περιλαμβάνεται καλώδιο γείωσης Περιλαμβάνεται καλώδιο γείωσης Περιλαμβάνεται καλώδιο γείωσης Περιλαμβάνεται καλώδιο γείωσης Περιλαμβάνεται καλώδιο γείωσης Περιλαμβάνεται καλώδιο γείωσης Περιλαμβάνεται καλώδιο γείωσης
Σημειώσεις (1) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (1) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (1) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (1) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (1) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (1) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου
  (2) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (2) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (2) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (2) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (2) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (2) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας
  (3) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (3) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (3) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (3) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (3) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά
Στάνταρτ εξαρτήματα Πώμα αποχέτευσης (1)     6 6 6    
  Πώμα αποχέτευσης (2)     3 3 3