Πίνακας προδιαγραφών για ARXM-M

ARXM25M2V1B ARXM35M2V1B ARXM50MV1B
Στάθμη ηχητικής πίεσης Θέρμανση Υψ. dBA 47 49 49
    Χαμηλή dBA     45
  Ψύξη Χαμηλή dBA     44
    Υψ. dBA 46 49 48
Στάνταρτ εξαρτήματα Τάπα αποχέτευσης (μόνο μοντέλα αντλιών θερμότητας) 1 1 1
  Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1
  Ετικέτα πλήρωσης ψυκτικού 1 1 1
  Πολύγλωσσες ετικέτες των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου 1 1 1
Ψυκτικό μέσο Φορτίο TCO2Eq 0.5 0.5 0.9
  Φορτίο kg 0.76 0.76 1.4
  Refrigerant-=-Gwp R-32 R-32 R-32
Κινητήρας ανεμιστήρα Έξοδος W 50 50 68
  Ταχύτητα Ψύξη Υψ. rpm 920 920 810
      Χαμηλή rpm 800 800 620
    Θέρμανση Υψ. rpm 860 860 730
      Χαμηλή rpm 400 400 730
  Model ARW34W8P50DA ARW34W8P50DA ARW7406DA
Εύρος λειτουργίας Ψύξη Περιβάλλοντος Μέγ. °CDB 46 46 46
      Ελάχ. °CDB -10 -10 -10
  Θέρμανση Περιβάλλον Μέγ. °CWB 18 18 18
      Ελάχ. °CWB -15 -15 -15
Συσκευασία Βάρος kg 2 2 4
Εναλλάκτης θερμότητας Πτερύγιο Τύπος Μπακλαβαδωτό πτερύγιο (ΡΕ) Μπακλαβαδωτό πτερύγιο (ΡΕ) Μπακλαβαδωτό πτερύγιο (ΡΕ)
  Σειρές Ποσότητα 2 2 2
  Μήκος mm 805 805 845
  Βήμα πτερυγίου mm 1.4 1.4 1.8
  Στάδια Ποσότητα 24 24 32
  Τύπου σωλήνα 7Hi-XD 7Hi-XD Hi-XA (8)
Συνδέσεις σωληνώσεων Μήκος σωληνώσεων Μέγ. OU - IU m 15 15 30
    Σύστημα Χωρίς φορτίο m 10 10 10
  Liquid Εξ.Διάμ. mm 6.35 6.35 6.35
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.5 9.5 12.7
  Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm 18 18 18
  Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m 12 12 20
  Additional refrigerant charge kg/m 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m)
  Θερμομόνωση Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 59 61 62
  Θέρμανση dBA 59 61 62
Διαστάσεις Συσκευασμένη μονάδα Πλάτος mm 906 906 992
    Ύψος mm 612 612 797
    Βάθος mm 402 402 437
  Μονάδα Πλάτος mm 765 765 825
    Βάθος mm 285 285 300
    Ύψος mm 550 550 735
Συμπιεστής Έξοδος W 800 800 1,300.0
  Τύπος 1YC25GXD#C 1YC25GXD#C 2YC40GXD#A
Casing Χρώμα Κρεμ_ Κρεμ_ Κρεμ_
Βάρος Συσκευασμένη μονάδα kg 34 34 48
  Μονάδα kg 32 32 44
Fan Ταχύτητα ροής αέρα Θέρμανση Χαμηλή cfm     1,427
      Υψ. m³/min 28.3 28.3 40.4
      Χαμηλή m³/min     40.4
      Υψ. cfm 999 999 1,427
    Ψύξη Χαμηλή m³/min     38.5
      Χαμηλή cfm     1,359
      Υψ. m³/min 36.0 36.0 50.4
      Υψ. cfm 1,271 1,271 1,780
  Type Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας
Ψυκτικό λάδι Φορτισμένος όγκος l 0.375 0.375 0.650
  Type FW68DA FW68DA FW68DA
Ρεύμα - 50Hz Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA) A 10 10 15
Τροφοδοσία ισχύος Συχνότητα Hz 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240
  Φάση 1~ 1~ 1~
Ρεύμα Ρεύμα εκκίν. Ψύξη A 3.7 4.4 6.6
    Θέρμανση A 3.7 4.4 6.6
  Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας (RLA) Ψύξη A 2.53 4.35 6.05
    Θέρμανση A 2.42 4.69 6.33
Σημειώσεις SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα SL: Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα για τη ρύθμιση ταχύτητας ροής αέρα
  Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου