Πίνακας προδιαγραφών για ARXL-M

ARXL25M2V1B ARXL35M2V1B
Casing Χρώμα   Κρεμ_ Κρεμ_
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 550 550
    Πλάτος mm 858 858
    Βάθος mm 330 330
  Συσκευασμένη μονάδα Ύψος mm 617 617
    Πλάτος mm 914 914
    Βάθος mm 392 392
Βάρος Μονάδα kg 40 40
  Συσκευασμένη μονάδα kg 42 42
Συμπιεστής Model   2YC36BXD#C 2YC36BXD#C
  Τύπος   Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing
  Έξοδος W 1,100 1,100
Εναλλάκτης θερμότητας Μήκος mm 810 810
  Σειρές Ποσότητα   2 2
  Βήμα πτερυγίου mm 1.5 1.5
  Στάδια Ποσότητα   24 24
  Τύπου σωλήνα   Hi-XA (8) Hi-XA (8)
  Πτερύγιο Τύπος   Πτερύγιο με επικάλυψη Πτερύγιο με επικάλυψη
Fan Type   Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας
  Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Υψ. m³/min 37.3 37.3
      Υψ. cfm 1,317 1,317
    Θέρμανση Υψ. m³/min 31.3 31.3
      Υψ. cfm 1,105 1,105
      Εξαιρετικά χαμηλές cfm 1,080 1,080
      Εξαιρετικά χαμηλές m³/min 30.6 30.6
    Θέρμανση Εξαιρετικά χαμηλές cfm 960 960
      Εξαιρετικά χαμηλές m³/min 27.2 27.2
Κινητήρας ανεμιστήρα Model   D50R-28 D50R-28
  Έξοδος W 50 50
  Ταχύτητα Ψύξη Υψ. rpm 890 890
      Χαμηλή rpm 790 790
    Θέρμανση Υψ. rpm 890 890
      Χαμηλή rpm 780 780
Εύρος λειτουργίας Ψύξη Περιβάλλοντος Ελάχ. °CDB -10 -10
      Μέγ. °CDB 46 46
  Θέρμανση Περιβάλλον Ελάχ. °CWB -25 -25
      Μέγ. °CWB 18 18
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 61 (0.000) 61 (0.000)
  Θέρμανση dBA 61 (0.000) 61 (0.000)
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Υψ. dBA 48 48
    Χαμηλή dBA 44 44
  Θέρμανση Υψ. dBA 49 49
    Χαμηλή dBA 45 45
Ψυκτικό μέσο Τύπος   R-410A R-410A
  Φορτίο kg 1 1
  Φορτίο TCO2Eq 2.1 2.1
  GWP   2,087.5 2,087.5
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm 6.35 6.35
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.5 9.5
  Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm 18 18
  Μήκος σωληνώσεων Μέγ. OU - IU m 15 15
    Σύστημα Χωρίς φορτίο m 10 10
  Additional refrigerant charge kg/m 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m)
  Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΣ. Μέγ. m 12 12
  Θερμομόνωση   Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου
Ψυκτικό λάδι Φορτισμένος όγκος l 0.650 0.650
  Type   FVC50K FVC50K
Στάνταρτ εξαρτήματα Τάπα εξόδου αποστράγγισης συμπυκνωμάτων 1 1
  Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1
Τροφοδοσία ισχύος Όνομα   V1 V1
  Φάση   1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50
  Τάση V 220-240 220-240
Ρεύμα Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας (RLA) Ψύξη A 5.89 (1), 5.59 (2), 5.39 (3) 5.89 (1), 5.59 (2), 5.39 (3)
    Θέρμανση A 4.52 (1), 4.52 (2), 4.52 (3) 6.46 (1), 6.16 (2), 5.87 (3)
  Ρεύμα εκκίν. Ψύξη A 6.6 6.6
    Θέρμανση A 6.6 6.6
Wiring connections Για τροφοδοσία ισχύος Remark   3 για τροφοδοσία ρεύματος, 4 για καλωδίωση μεταξύ μονάδων (συμπεριλαμβανομένης καλωδίωσης γείωσης) 3 για τροφοδοσία ρεύματος, 4 για καλωδίωση μεταξύ μονάδων (συμπεριλαμβανομένης καλωδίωσης γείωσης)
Ρεύμα - 50Hz Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA) A 20 20
Σημειώσεις 220V 220V
  230V 230V
  240V 240V
  Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου