Πίνακας προδιαγραφών για AHQ-C / AZQS-BY1 UK

AHQ100CV1 / AZQS100B7Y1B UK AHQ125CV1 / AZQS125B7Y1B UK AHQ140CV1 / AZQS140B7Y1B UK
Poff (λειτουργία Off) W 0.0    
Ψύξη Psb (λειτουργία αναμονής ψύξη) W 9.0    
  Cooling-=-Cooling cdc degradation cooling 0.25    
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Ψύξη Σχέδιο Ρ kW 9.50    
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 716    
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-Seasonal efficiency according to en14825 cooling energy efficiency class 4.60    
    Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 4.50    
      Κατανάλωση kW 0.69    
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-D Condition (20°C - 27/19)-=-Eerd 6.56    
    Συνθήκες C (25°C - 27/19) Κατανάλωση kW 0.81    
      Pdc kW 4.50    
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-C Condition (25°C - 27/19)-=-Eerd 5.59    
    Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Κατανάλωση kW 3.63    
      Pdc kW 9.50    
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-A Condition (35°C - 27/19)-=-Eerd 2.62    
    Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 7.00    
      Κατανάλωση kW 1.53    
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-B Condition (30°C - 27/19)-=-Eerd 4.58    
  Θέρμανση (μέσο κλίμα) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 2,800    
    Απόδοση θέρμανσης Pdh στους -10° kW 2.89    
    Σχέδιο Ρ kW 7.60    
    Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW 0.40    
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-Seasonal efficiency according to en14825 heating average climate scop a A    
    TBivalent Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 6.72    
      Ισχύς εισόδου kW 2.42    
      Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -7    
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TBivalent-=-Copd declared cop 2.78    
    Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 3.00    
      Ισχύς εισόδου kW 0.57    
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-C Condition (7°C)-=-Copd declared cop 5.30    
    TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15    
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 8.00    
      Ισχύς εισόδου kW 4.17    
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TOL-=-Copd declared cop 1.92    
    Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 6.72    
      Ισχύς εισόδου kW 2.42    
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-A Condition (-7°C)-=-Copd declared cop 2.78    
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 3.50    
      Ισχύς εισόδου kW 0.55    
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-D Condition (12°C)-=-Copd declared cop 6.42    
    Συνθήκες Β (2°C) Ισχύς εισόδου kW 1.17    
      Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 4.10    
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-B Condition (2°C)-=-Copd declared cop 3.53    
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 9.5 12.1 13.0
Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) W 0.0    
Ονομαστική απόδοση Annual energy consumption kWh 1,810 (0.000) 2,300 (0.000)  
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Θέρμανση D D  
  Nominal efficiency-=-Cop 2.62 2.63 3.01
Θέρμανση Psb (λειτουργία αναμονής θέρμανση) W 9.0    
  Heating-=-Heating cdh degradation heating 0.25    
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 10.8 13.5 15.5
Pto (Thermostat off) W 149.0    
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 3.62 4.60 4.32
  Θέρμανση Ονομ. kW 3.17 3.74 4.55
Εσωτερική μονάδα Ναι AZQS125BY1 UK AZQS140BY1 UK
Σημειώσεις Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας είναι σύμφωνη με την Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση 2002/31/EC Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας είναι σύμφωνη με την Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση 2002/31/EC Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας είναι σύμφωνη με την Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση 2002/31/EC
  Τα SEER και SCOP είναι σύμφωνα με το EN 14825 Τα SEER και SCOP είναι σύμφωνα με το EN 14825 Τα SEER και SCOP είναι σύμφωνα με το EN 14825
  Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°