ADEQ35C2VEB ADEQ50C2VEB ADEQ60C2VEB ADEQ71C2VEB ADEQ100C2VEB ADEQ125C2VEB
Απόδοση ψύξης Συνολική απόδοση Ονομ. kW           12.10
Απόδοση θέρμανσης Total capacity Ονομ. kW           13.5 (0.000)
Περίβλημα Colour   Άβαφο Άβαφο Άβαφο Άβαφο Άβαφο Άβαφο
  Υλικό   Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 245 245 245 245 245 245
    Πλάτος mm 700 700 1,000 1,000 1,400 1,400
    Βάθος mm 800 800 800 800 800 800
Βάρος Μονάδα kg 28.0 28.0 35.0 35 46 46
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Υψ. m³/min 15.0 15.0 18.0 18.0 29.0 34.0
      Ονομ. m³/min 15.0 15.0 18.0 18.0 29.0 34.0
      Χαμηλή m³/min 10.5 10.5 12.5 12.5 23.0 23.5
    Θέρμανση Υψ. m³/min 15.0 15.0 18.0 18.0 29.0 34.0
      Ονομ. m³/min 15.0 15.0 18.0 18.0 29.0 34.0
      Χαμηλή m³/min 10.5 10.5 12.5 12.5 23.0 23.5
  Εξωτερική στατική πίεση Υψ. Pa 150 150 150 150 150 150
    Ονομ. Pa 30 30 30 30 40 50
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 60 (0.000) 60 (0.000) 56 (0.000) 56 (0.000) 58 (0.000) 62 (0.000)
Στάθμη ηχ. πίεσης Ψύξη Υψ. dBA 35 35 30 30 34 37
    Ονομ. dBA 35 35 30 30 34 37
    Χαμηλή dBA 29 29 25 25 30 32
  Θέρμανση Υψ. dBA 37 37 31 31 36 38
    Ονομ. dBA 37 37 31 31 36 38
    Χαμηλή dBA 29 29 25 25 30 32
Ψυκτικό μέσο GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm 6,35 6,35 6,35 9,52 9,52 9,52
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 9.52 12.7 12.7 15.9 15.9 15.9
  Συμπυκνωμάτων   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο χειρισμού 1 1 1 1 1 1
  Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1 1 1 1
  Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης συμπυκνωμάτων 1 1 1 1 1 1
  Μεταλλικός σφιγκτήρας εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης συμπυκνωμάτων 1 1 1 1 1 1
  Ροδέλα για στήριγμα ανάρτησης 8 8 8 8 8 8
  Κοχλίες 40 40 40 40 40 40
  Μόνωση συνδέσμου 2 2 2 2 2 2
  Στεγανοποιητικό παρέμβυσμα 5 5 5 5 5 5
  Σφιγκτήρες 4 4 4 4 4 4
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Notes_Description Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή. Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή. Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή. Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή. Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή. Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.