Πίνακας προδιαγραφών για ADEQ-C

ADEQ35C2VEB ADEQ50C2VEB ADEQ60C2VEB ADEQ71C2VEB ADEQ100C2VEB ADEQ125C2VEB
Απόδοση ψύξης Αντιληπτή απόδοση Ονομ. kW           7.83
  Λανθάνουσα ικανότητα Ονομ. kW           4.27
  Συνολική απόδοση Ονομ. kW           12.10
  Ονομ. kW 3.40 5.00 5.70      
Απόδοση θέρμανσης Total capacity Ονομ. kW           13.5 (0.000)
  Ονομ. kW 4.00 5.50 7.00      
Ισχύς εισόδου - 50Hz Ψύξη Ονομ. kW           0.350
Casing Χρώμα   Άβαφο Άβαφο Άβαφο Άβαφο Άβαφο Άβαφο
  Material   Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 245 245 245 245 245 245
    Πλάτος mm 700 700 1,000 1,000 1,400 1,400
    Βάθος mm 800 800 800 800 800 800
  Συσκευασμένη μονάδα Ύψος mm 890 890 890 890 890 890
    Πλάτος mm 900 900 1,200 1,200 1,600 1,600
    Βάθος mm 295 295 295 295 295 295
Βάρος Μονάδα kg 28.0 28.0 35.0 35 46 46
  Συσκευασμένη μονάδα kg 30.5 30.5 38.0 38 49 49
Εναλλάκτης θερμότητας Πτερύγιο Τύπος   Σερπαντίνα διασταυρούμενων πτερυγίων (Πτερύγιο πολλαπλών σχισμών με υδρόφιλη επεξεργασία και σωλήνες Ø5Hi-XΑ) Σερπαντίνα διασταυρούμενων πτερυγίων (Πτερύγιο πολλαπλών σχισμών με υδρόφιλη επεξεργασία και σωλήνες Ø5Hi-XΑ) Σερπαντίνα διασταυρούμενων πτερυγίων (Πτερύγιο πολλαπλών σχισμών με υδρόφιλη επεξεργασία και σωλήνες Ø5Hi-XΑ) Σερπαντίνα διασταυρούμενων πτερυγίων (Πτερύγιο πολλαπλών σχισμών με υδρόφιλη επεξεργασία και σωλήνες Ø5Hi-XΑ) Σερπαντίνα διασταυρούμενων πτερυγίων (Πτερύγιο πολλαπλών σχισμών με υδρόφιλη επεξεργασία και σωλήνες Ø5Hi-XΑ) Σερπαντίνα διασταυρούμενων πτερυγίων (Πτερύγιο πολλαπλών σχισμών με υδρόφιλη επεξεργασία και σωλήνες Ø5Hi-XΑ)
Fan Model   QD16A1CM/QA16A1DM QD16A1CM/QA16A1DM QD16A1CM/QA16A1DM QD16A1CM/QD16A1DM QD16A1CM/QD16A1DM QD16A1CM/QD16A1DM
  Type   Ανεμιστήρας Sirocco Ανεμιστήρας Sirocco Ανεμιστήρας Sirocco Ανεμιστήρας Sirocco Ανεμιστήρας Sirocco Ανεμιστήρας Sirocco
  Ποσότητα   1 1 2 2 3 3
  Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Υψ. m³/min 15.0 15.0 18.0 18.0 29.0 34.0
      Ονομ. m³/min 15.0 15.0 18.0 18.0 29.0 34.0
      Medium m³/min 12.5 (0.000) 12.5 (0.000) 15.0 (0.000) 15.0 (0.000) 26.0 (0.000) 29.0 (0.000)
      Χαμηλή m³/min 10.5 10.5 12.5 12.5 23.0 23.5
    Θέρμανση Υψ. m³/min 15.0 15.0 18.0 18.0 29.0 34.0
      Ονομ. m³/min 15.0 15.0 18.0 18.0 29.0 34.0
      Medium m³/min 12.5 (0.000) 12.5 (0.000) 15.0 (0.000) 15.0 (0.000) 26.0 (0.000) 29.0 (0.000)
      Χαμηλή m³/min 10.5 10.5 12.5 12.5 23.0 23.5
  Εξωτερική στατική πίεση Υψ. Pa 150 150 150 150 150 150
    Ονομ. Pa 30 30 30 30 40 50
Κινητήρας ανεμιστήρα Ποσότητα   1 1 1 1 1 1
  Model   Κινητήρας DC χωρίς ψήκτρες Κινητήρας DC χωρίς ψήκτρες Κινητήρας DC χωρίς ψήκτρες Κινητήρας DC χωρίς ψήκτρες Κινητήρας DC χωρίς ψήκτρες Κινητήρας DC χωρίς ψήκτρες
  Ταχύτητα Steps   3 3 3 3 3 3
  Έξοδος Ονομαστική W 130 130 230 230 300 300
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 60 (0.000) 60 (0.000) 56 (0.000) 56 (0.000) 58 (0.000) 62 (0.000)
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Υψ. dBA 35 35 30 30 34 37
    Ονομ. dBA 35 35 30 30 34 37
    Medium dBA 32 (0.000) 32 (0.000) 28 (0.000) 28 (0.000) 32 (0.000) 35 (0.000)
    Χαμηλή dBA 29 29 25 25 30 32
  Θέρμανση Υψ. dBA 37 37 31 31 36 38
    Ονομ. dBA 37 37 31 31 36 38
    Μέτρια dBA 34 34 28 28 33 35
    Χαμηλή dBA 29 29 25 25 30 32
Ψυκτικό μέσο Τύπος   R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
Συνδέσεις σωληνώσεων Ηχοαπορροφητική μόνωση   Βουτυλικό καουτσούκ Βουτυλικό καουτσούκ Βουτυλικό καουτσούκ Βουτυλικό καουτσούκ Βουτυλικό καουτσούκ Βουτυλικό καουτσούκ
  Liquid Τύπος   Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση
    Εξ.Διάμ. mm 6,35 6,35 6,35 9,52 9,52 9,52
  Αερίου Τύπος   Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση
    Εξ.Διάμ. mm 9.52 12.7 12.7 15.9 15.9 15.9
  Συμπυκνωμάτων   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
  Θερμομόνωση   Αφρώδες πολυστυρένιο/πολυαιθυλένιο Αφρώδες πολυστυρένιο/πολυαιθυλένιο Αφρώδες πολυστυρένιο/πολυαιθυλένιο Αφρώδες πολυστυρένιο / Aφρώδες πολυαιθυλένιο Αφρώδες πολυστυρένιο / Aφρώδες πολυαιθυλένιο Αφρώδες πολυστυρένιο / Aφρώδες πολυαιθυλένιο
Φίλτρο αέρα Type   Πλέγμα ρητίνης Πλέγμα ρητίνης Πλέγμα ρητίνης Πλέγμα ρητίνης Πλέγμα ρητίνης Πλέγμα ρητίνης
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο χειρισμού 1 1 1 1 1 1
  Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1 1 1 1
  Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης συμπυκνωμάτων 1 1 1 1 1 1
  Μεταλλικός σφιγκτήρας εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης συμπυκνωμάτων 1 1 1 1 1 1
  Ροδέλα για στήριγμα ανάρτησης 8 8 8 8 8 8
  Κοχλίες 40 40 40 40 40 40
  Μόνωση συνδέσμου 2 2 2 2 2 2
  Στεγανοποιητικό παρέμβυσμα 5 5 5 5 5 5
  Σφιγκτήρες 4 4 4 4 4 4
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Notes_Description Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή. Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή. Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή. Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή. Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή. Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.