Πίνακας προδιαγραφών για ADEA-A / AZQS-B(8)V1

ADEA100A2VEB / AZQS100B8V1B ADEA125A2VEB / AZQS125B8V1B
Εσωτερική μονάδα ADEA100A2VEB ADEA125A2VEB
Εξωτερική μονάδα AZQS100B8V1B AZQS125B8V1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 9.50 12.10
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 10.80 13.50
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW   5.33
Ονομαστική απόδοση EER   2.27
Space cooling Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A  
  Απόδοση Pdesign kW 9.50 12.10
  SEER   5.10 4.71
  ηs, c %   185
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 652 1,543
  Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Pdc kW 9.50 12.10
    EERd   3.21 2.27
    Ισχύς εισόδου kW 2.96 5.33
  Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 7.00 8.91
    EERd   4.46 3.77
    Ισχύς εισόδου kW 1.57 2.36
  Συνθήκες C (25°C - 27/19) Pdc kW 4.50 5.73
    EERd   6.31 5.53
    Ισχύς εισόδου kW 0.71 1.04
  Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 3.94 4.88
    EERd   7.78 7.58
    Ισχύς εισόδου kW 0.51 0.64
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A  
  Απόδοση Pdesign kW 7.60 7.93
  SCOP/A   3.81 3.50
  SCOPnet/A   3.84 3.51
  ηs,h %   137
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 2,793 3,167
  Απαιτούμενη εφεδρική θερμαντική απόδοση σε συνθήκες σχεδιασμού kW 1.83 0.00
  TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -10
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 4.18 7.93
    COPd (δηλωμένο COP)   2.03 2.42
    Ισχύς εισόδου kW 2.06 3.28
  TBivalent Tbiv (bivalent temperature) °C -7 -10
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 6.72 7.93
    COPd (δηλωμένο COP)   2.84 2.42
    Ισχύς εισόδου kW 2.37 3.28
  Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 6.72 7.01
    COPd (δηλωμένο COP)   2.84 2.63
    Ισχύς εισόδου kW 2.37 2.67
  Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 4.09 4.49
    COPd (δηλωμένο COP)   3.94 3.41
    Ισχύς εισόδου kW 1.04 1.32
  Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.82 2.89
    COPd (δηλωμένο COP)   4.28 4.22
    Ισχύς εισόδου kW 0.66 0.68
  Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.93 3.35
    COPd (δηλωμένο COP)   5.31 5.18
    Ισχύς εισόδου kW 0.55 0.65
Κατανάλωση ισχύος σε διαφορετική από την ενεργή λειτουργία Crankcase heater mode Cooling PCK kW 0.000 0.000
    Heating PCK kW 0.000 0.015
  Λειτουργία Off Ψύξη POFF kW 0.022 0.015
    Θέρμανση POFF kW 0.022 0.015
  Θέση λειτουργίας αναμονής Ψύξη PSB kW 0.022 0.015
    Θέρμανση PSB kW 0.022 0.015
  Λειτουργία θερμοστάτη Off Ψύξη PTO kW 0.004 0.000
    Θέρμανση PTO kW 0.004 0.015
Ένδειξη εάν ο θερμαντήρας είναι εξοπλισμένος με συμπληρωματικό θερμαντήρα (σύνδεση ζεύγους)   Όχι
Συμπληρωματικός θερμαντήρας (σύνδεση ζεύγους) Εφεδρική απόδοση Θέρμανση elbu kW   0.000
Ψύξη Cdc (ψύξη υποβάθμιση)   0.25 0.25
Θέρμανση Cdh (θέρμανση υποβάθμιση)   0.25 0.25
Λειτουργία ψύξης περιλαμβάνεται Ναι Ναι
Λειτουργία θέρμανσης περιλαμβάνεται Ναι Ναι
Μέσο κλίμα περιλαμβάνεται Ναι Ναι
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται όχι όχι
Θερμή εποχή περιλαμβάνεται όχι όχι
Λογότυπο Ecolabel (Οικολογικό σήμα) όχι όχι
Eurovent Στάθμη ηχητικής ισχύoς εξωτερικά Cooling Ονομ. dBA 70  
  Στάθμη ηχητικής ισχύoς εσωτερικά Ψύξη Ονομ. dBA 58  
Σημειώσεις (1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας
  (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά
  (3) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m (3) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  (4) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m (4) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m