ACQ71DV1 ACQ100DV1 ACQ125DV1 ACQ140DV1
Στάθμη ηχ. πίεσης Θέρμανση Υψ. dBA 41 44 47 47
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 32 36 41 41
    Χαμηλή dBA 35 38 43 43
  Ψύξη Αθόρυβη λειτουργία dBA 32 36 41 41
    Χαμηλή dBA 35 38 43 43
    Υψ. dBA 41 44 47 47
    Ονομ. dBA 38 41 44 44
  Ψύξη Ονομ. dBA 38 41 44 44
Ψυκτικό μέσο Type R-410A R-410A R-410A R-410A
Συστήματα ελέγχου Τηλεχειριστήριο υπερύθρων ARCWB ARCWB ARCWB ARCWB
Κινητήρας ανεμιστήρα Αμπέρ πλήρους φορτίου (FLA) Θέρμανση A 0.52 0.77 1.12 1.12
    Ψύξη A 0.52 0.77 1.12 1.12
  Έξοδος Ονομαστική W 70 100 100 100
  Φάση x Συχνότητα V 310VDC 310VDC 310VDC 310VDC
  Ταχύτητα Ψύξη Υψ. rpm 610 680 780 780
      Μέτρια rpm 520 580 680 680
      Χαμηλή rpm 460 510 620 620
      Αθόρυβη λειτουργία rpm 410 435 530 530
    Θέρμανση Υψ. rpm 610 680 780 780
      Μέτρια rpm 520 580 680 680
      Χαμηλή rpm 460 510 620 620
      Αθόρυβη λειτουργία rpm 410 435 530 530
    Διαβαθμίσεις 4 + αθόρυβο + αυτόματο 4 + αθόρυβο + αυτόματο 4 + αθόρυβο + αυτόματο 4 + αθόρυβο + αυτόματο
  Ποσότητα 20 20 20 20
Συσκευασία Βάρος kg 3 3 3 3
  Material EPS, Οντουλέ χαρτόνι EPS, Οντουλέ χαρτόνι EPS, Οντουλέ χαρτόνι EPS, Οντουλέ χαρτόνι
Εναλλάκτης θερμότητας Πτερύγιο Επεξεργασία Σχισμοειδών πτερυγίων Σχισμοειδών πτερυγίων Σχισμοειδών πτερυγίων Σχισμοειδών πτερυγίων
  Βήμα πτερυγίου mm 1.41 1.41 1.41 1.41
  Στάδια Ποσότητα 10 12 12 12
  Διάμετρος αγωγού mm 7 7 7 7
  Σειρές Ποσότητα 3 3 3 3
  Εμβαδόν πρόσοψης 0.3700 0.4600 0.4600 0.4600
  Μήκος mm 1,772 1,831 1,831 1,831
  Τύπου σωλήνα Χαλκός Χαλκός Χαλκός Χαλκός
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm 9.52 9.52 9.52 9.52
    Τύπος Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 15.88 15.88 15.88 15.88
    Τύπος Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση
  Συμπυκνωμάτων Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 0.067 0.094 0.137 0.137
  Θέρμανση Ονομ. kW 0.067 0.094 0.137 0.137
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 54 56 60 60
  Θέρμανση dBA 54 56 60 60
Φίλτρο αέρα Type Αφαιρούμενο/πλενόμενο Αφαιρούμενο/πλενόμενο Αφαιρούμενο/πλενόμενο Αφαιρούμενο/πλενόμενο
Διαστάσεις Συσκευασμένη μονάδα Πλάτος mm 916 916 916 916
    Ύψος mm 306 335 335 335
    Βάθος mm 916 916 916 916
  Μονάδα Πλάτος mm 820 820 820 820
    Βάθος mm 820 820 820 820
    Ύψος mm 265 300 300 300
Περίβλημα Υλικό Γαλβανισμένος χάλυβας Γαλβανισμένος χάλυβας Γαλβανισμένος χάλυβας Γαλβανισμένος χάλυβας
Βάρος Συσκευασμένη μονάδα kg 34 42 42 42
  Μονάδα kg 31 39 39 39
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα Θέρμανση Χαμηλή cfm 620 740 930 930
      Υψ. m³/min 24.4 29.2 34.0 34.0
      Χαμηλή m³/min 17.6 21.0 26.3 26.3
      Αθόρυβη λειτουργία cfm 530 620 780 780
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 15.0 17.6 22.1 22.1
      Υψ. cfm 860 1,030 1,200 1,200
    Ψύξη Χαμηλή m³/min 17.6 21.0 26.3 26.3
      Χαμηλή cfm 620 740 930 930
      Αθόρυβη λειτουργία cfm 530 620 780 780
      Υψ. m³/min 24.4 29.2 34.0 34.0
      Υψ. cfm 860 1,030 1,200 1,200
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 15.0 17.6 22.1 22.1
  Fan-=-Fan type 1 1 1 1
      Ονομ. cfm 725 860 1,030 1,030
      Ονομ. m³/min 20.5 24.4 29.2 29.2
    Ψύξη Ονομ. m³/min 20.5 24.4 29.2 29.2
      Ονομ. cfm 725 860 1,030 1,030
Διακοσμητική μάσκα Βάρος kg 4 4 4 4
  Διαστάσεις Ύψος mm 82 82 82 82
    Βάθος mm 990 990 990 990
    Πλάτος mm 990 990 990 990
    Μονάδα με στεγανοποίηση Ύψος mm 110 110 110 110
      Βάθος mm 1,020 1,020 1,020 1,020
      Πλάτος mm 1,020 1,020 1,020 1,020
  Χρώμα Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό
Ρύθμιση κατεύθυνσης αέρα Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή
Εύρος τάσης Ελάχ. % -10 -10 -10 -10
  Μέγ. % 10 10 10 10
Τροφοδοσία ισχύος Συχνότητα Hz 50 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240
  Φάση 1~ 1~ 1~ 1~
Συνδέσεις καλωδίωσης - 50Hz For power supply Ποσότητα 4 για καλωδίωση μεταξύ μονάδων (συμπ. του αγωγού γείωσης) 4 για καλωδίωση μεταξύ μονάδων (συμπ. του αγωγού γείωσης) 4 για καλωδίωση μεταξύ μονάδων (συμπ. του αγωγού γείωσης) 4 για καλωδίωση μεταξύ μονάδων (συμπ. του αγωγού γείωσης)