Πίνακας προδιαγραφών για ACQ-B / AZQS-BY1

ACQ100BV1 / AZQS100B7Y1B ACQ125BV1 / AZQS125B7Y1B
Poff (λειτουργία Off) W 0.0  
Ψύξη Psb (λειτουργία αναμονής ψύξη) W 9.0  
  Cooling-=-Cooling cdc degradation cooling 0.25  
Εποχιακή απόδοση (σύμφωνα με το ΕΝ14825) Ψύξη Σχέδιο Ρ kW 9.50  
    Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 715.054  
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-Seasonal efficiency according to en14825 cooling energy efficiency class 4.65  
    Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 4.50  
      Κατανάλωση kW 0.73  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-D Condition (20°C - 27/19)-=-Eerd 6.18  
    Συνθήκες C (25°C - 27/19) Κατανάλωση kW 0.85  
      Pdc kW 4.50  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-C Condition (25°C - 27/19)-=-Eerd 5.30  
    Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Κατανάλωση kW 2.96  
      Pdc kW 9.50  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-A Condition (35°C - 27/19)-=-Eerd 3.21  
    Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 7.00  
      Κατανάλωση kW 1.34  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Cooling-=-B Condition (30°C - 27/19)-=-Eerd 5.22  
  Θέρμανση (μέσο κλίμα) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 3,066.282  
    Σχέδιο Ρ kW 7.60  
    Απαιτούμενη εφ. θερμαντ. απόδ. σε συνθ. σχεδ. kW 0.36  
    Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-Seasonal efficiency according to en14825 heating average climate scop a A  
    TBivalent Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 6.72  
      Ισχύς εισόδου kW 2.37  
      Tbiv (δισθενής θερμοκρασία) °C -7  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TBivalent-=-Copd declared cop 2.84  
    Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 3.00  
      Ισχύς εισόδου kW 0.64  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-C Condition (7°C)-=-Copd declared cop 4.71  
    TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15  
      Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 8.10  
      Ισχύς εισόδου kW 4.09  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-TOL-=-Copd declared cop 1.98  
    Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 6.72  
      Ισχύς εισόδου kW 2.37  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-A Condition (-7°C)-=-Copd declared cop 2.84  
    Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδ.) kW 3.50  
      Ισχύς εισόδου kW 0.64  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-D Condition (12°C)-=-Copd declared cop 5.49  
    Συνθήκες Β (2°C) Ισχύς εισόδου kW 1.30  
      Pdh (δηλωμένη θερμαντ. απόδοση) kW 4.10  
      Seasonal efficiency (according to EN14825)-=-Heating (Average climate)-=-B Condition (2°C)-=-Copd declared cop 3.16  
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 9.5 (3) 12.1 (3)
Pck (λειτουργία θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου) W 0.0  
Ονομαστική απόδοση Annual energy consumption kWh 1,480 (0.000) 2,010 (0.000)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Θέρμανση A B
  Nominal efficiency-=-Cop 3.21 3.01
Θέρμανση Psb (λειτουργία αναμονής θέρμανση) W 16.0  
  Heating-=-Heating cdh degradation heating 0.25  
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 10.8 (4) 13.5 (4)
Pto (Thermostat off) W 176.0  
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 2.96 4.02
  Θέρμανση Ονομ. kW 2.99 3.96
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται Ναι  
Σημειώσεις EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°