Πίνακας προδιαγραφών για ABQ-C

ABQ71CV1 ABQ100CV1 ABQ125CV1 ABQ140CV1
Ψυκτικό μέσο Τύπος R-410A      
Κινητήρας ανεμιστήρα Αμπέρ πλήρους φορτίου (FLA) Θέρμανση A 1.05      
    Ψύξη A 1.05      
  Έξοδος Ονομαστική W 110      
  Φάση x Συχνότητα V 310VDC      
  Ταχύτητα Ψύξη Υψ. rpm 1,280      
      Μέτρια rpm 1,190      
      Χαμηλή rpm 1,080      
    Θέρμανση Υψ. rpm 1,280      
      Μέτρια rpm 1,190      
      Χαμηλή rpm 1,080      
    Steps 3      
  Ποσότητα 20      
Συσκευασία Βάρος kg 4 4 4 6
  Υλικό EPS, Οντουλέ χαρτόνι EPS, Οντουλέ χαρτόνι EPS, Οντουλέ χαρτόνι EPS, Οντουλέ χαρτόνι
Εναλλάκτης θερμότητας Πτερύγιο Επεξεργασία Σχισμοειδών πτερυγίων      
  Βήμα πτερυγίου mm 1.41      
  Στάδια Ποσότητα 14      
  Διάμετρος αγωγού mm 7      
  Σειρές Ποσότητα 3      
  Εμβαδόν πρόσοψης 235,200      
  Μήκος mm 800      
  Τύπου σωλήνα Χαλκός      
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Εξ.Διάμ. mm 9.52 9.52 9.52 9.52
    Τύπος Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση
  Αερίου Εξ.Διάμ. mm 15.88 15.88 15.88 15.88
    Τύπος Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση
  Συμπυκνωμάτων Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 0.128 0.109 0.413 0.546
  Θέρμανση Ονομ. kW 0.128 0.109 0.413 0.546
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 64 60    
  Θέρμανση dBA 64 60    
Φίλτρο αέρα Ποσότητα pc 2      
  Type Saranet      
Διαστάσεις Συσκευασμένη μονάδα Πλάτος mm 690 631 631 631
    Ύψος mm 343 415 415 415
    Βάθος mm 1,138 1,245 1,497 1,701
  Μονάδα Πλάτος mm 600 541 541 541
    Βάθος mm 1,007 1,045 1,299 1,499
    Ύψος mm 285 378 378 378
Casing Material Γαλβανισμένος χάλυβας Γαλβανισμένος χάλυβας Γαλβανισμένος χάλυβας Γαλβανισμένος χάλυβας
Βάρος Συσκευασμένη μονάδα kg 39 48 54 62
  Μονάδα kg 35 44 50 56
Fan Εξωτερική στατική πίεση Υψ. Pa 90 70 150 150
    Ονομ. Pa 77 57 128 122
    Χαμηλή Pa 64 45 111 92
  Ταχύτητα ροής αέρα Θέρμανση Χαμηλή cfm 545 645 1,230 1,340
      Υψ. m³/min 18.3 22.7 40.5 48.7
      Χαμηλή m³/min 15.4 18.3 34.8 37.9
      Υψ. cfm 645 800 1,430 1,720
    Ψύξη Χαμηλή m³/min 15.4 18.3 34.8 37.9
      Χαμηλή cfm 545 645 1,230 1,340
      Υψ. m³/min 18.3 22.7 40.5 48.7
      Υψ. cfm 645 800 1,430 1,720
  Fan-=-Fan type 2 2 2 2
  Ταχύτητα ροής αέρα Θέρμανση Ονομ. cfm 595 725 1,320 1,550
      Ονομ. m³/min 16.8      
    Ψύξη Ονομ. m³/min 16.8      
      Ονομ. cfm 595 725 1,320 1,550
Έλεγχος θερμοκρασίας Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή Έλεγχος μέσω μικροεπεξεργαστή
Εύρος τάσης Ελάχ. % -10 -10 -10 -10
  Μέγ. % 10 10 10 10
Τροφοδοσία ισχύος Συχνότητα Hz 50 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240
  Φάση 1~ 1~ 1~ 1~
Wiring connections - 50Hz For power supply Ποσότητα 4 για καλωδίωση μεταξύ μονάδων (συμπ. του αγωγού γείωσης) 4 για καλωδίωση μεταξύ μονάδων (συμπ. του αγωγού γείωσης) 4 για καλωδίωση μεταξύ μονάδων (συμπ. του αγωγού γείωσης) 4 για καλωδίωση μεταξύ μονάδων (συμπ. του αγωγού γείωσης)
Ρεύμα Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας - 50Hz Θέρμανση A 1.05 0.90 3.16 4.23
    Ψύξη A 1.05 0.90 3.16 4.23
Στάθμη ηχητικής πίεσης Θέρμανση Υψ. dBA   41 53 55
    Ονομ. dBA   38 52 53
    Χαμηλή dBA   36 50 50
  Ψύξη Χαμηλή dBA   36 50 50
    Υψ. dBA   41 53 55
    Ονομ. dBA   38 52 53
Ψυκτικό μέσο Τύπος   R-410A R-410A R-410A
Κινητήρας ανεμιστήρα Αμπέρ πλήρους φορτίου (FLA) Θέρμανση A   0.90 3.16 4.23
    Ψύξη A   0.90 3.16 1.23
  Έξοδος Ονομαστική W   130 560 560
  Φάση x Συχνότητα V   310VDC 310VDC 310VDC
  Ταχύτητα Ψύξη Υψ. rpm   790 1,160 1,155
      Χαμηλή rpm   660 995 915
    Θέρμανση Υψ. rpm   790 1,160 1,155
      Χαμηλή rpm   660 995 915
    Steps   3 3 3
  Μετάδοση κίνησης   1 1 1
  Ταχύτητα Ψύξη Μέτρια rpm   720 1,070 1,050
    Θέρμανση Μέτρια rpm   720 1,070 1,050
  Βαθμός μόνωσης   20 20 20
Εναλλάκτης θερμότητας Πτερύγιο Τύπος   Σχισμοειδών πτερυγίων Σχισμοειδών πτερυγίων Σχισμοειδών πτερυγίων
  Κενή οπή σωληνοειδούς πλάκας Ποσότητα   1 1 1
  Σειρές Ποσότητα   3 3 3
  Εμβαδόν πρόσοψης   302,400 387,744 454,944
  Βήμα πτερυγίου mm   1.41 1.41 1.41
  Στάδια Ποσότητα   16 16 16
  Τύπου σωλήνα   Εσωτερική αυλάκωση Εσωτερική αυλάκωση Εσωτερική αυλάκωση
    Επεξεργασία   Υδρόφιλη Υδρόφιλη Υδρόφιλη
  Μήκος mm   900 1,154 1,354
  Διάμετρος αγωγού mm   7 7 7
  Tube material   Χαλκός Χαλκός Χαλκός
Φίλτρο αέρα Type   Saranet Saranet Saranet
  Ποσότητα pc   2 2 2
Fan Ταχύτητα ροής αέρα Θέρμανση Ονομ. m³/min   20.5 37.4 43.9
    Ψύξη Ονομ. m³/min   20.5 37.4 43.9