Πίνακας προδιαγραφών για ABQ-C / AZQS-B(8)V1

ABQ71CV1 / AZQS71B2V1B ABQ100CV1 / AZQS100B8V1B ABQ125CV1 / AZQS125B8V1B ABQ140CV1 / AZQS140B8V1B
Εσωτερική μονάδα ABQ71C ABQ100C ABQ125C ABQ140C
Εξωτερική μονάδα AZQS71BV1 AZQS100B8V1 AZQS125B8V1 AZQS140B8V1
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 6.8 9.5 12.1 13.0 (1)
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 7.5 10.8 13.5 15.5 (2)
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 2.33 3.63 4.31 3.87 (3)
  Θέρμανση Ονομ. kW 2.13 3.16 3.96  
Ονομαστική απόδοση EER   2.91 2.62 2.81 3.36 (3)
  COP   3.51 3.42 3.41  
  Annual energy consumption kWh 1,165 (0.000) 1,813 (0.000) 2,153 (0.000)  
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   C D C  
    Θέρμανση   B B B  
Space cooling Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   B B    
  Απόδοση Pdesign kW 6.80 9.50   13.0
  SEER   4.65 4.65   5.01
  ηs, c %       197.2
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 512 716   1,559
  Συνθήκες Α (35°C - 27/19) Pdc kW 6.80 9.50   13.00
    EERd   2.91 2.62   3.36
    Ισχύς εισόδου kW   3.63   3.87
  Συνθήκες Β (30°C - 27/19) Pdc kW 5.01 7.00   9.58
    EERd   4.22 3.78   4.37
    Ισχύς εισόδου kW   1.86   2.19
  Συνθήκες C (25°C - 27/19) Pdc kW 3.80 4.50   6.16
    EERd   6.23 5.94   5.64
    Ισχύς εισόδου kW   0.76   1.09
  Συνθήκες D (20°C - 27/19) Pdc kW 3.90 4.20   6.11
    EERd   7.22 7.35   6.70
    Ισχύς εισόδου kW   0.58   0.91
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A A    
  Απόδοση Pdesign kW 5.65 6.78   12.3
  SCOP/A   3.80 3.80   3.58
  SCOPnet/A   3.83   3.58
  ηs,h %       140.0
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 2,082 2,498   4,811
  Απαιτούμενη εφεδρική θερμαντική απόδοση σε συνθήκες σχεδιασμού kW 0.35 0.15   0.00
  TOL Tol (όριο λειτουργίας θερμοκρασίας) °C -15 -15   -10
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 5.80 7.70   12.29
    COPd (δηλωμένο COP)   2.06 1.78   1.95
    Ισχύς εισόδου kW   4.33   6.30
  TBivalent Tbiv (bivalent temperature) °C -7 -7   -10
    Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 5.00 6.00   12.29
    COPd (δηλωμένο COP)   2.74 2.73   1.95
    Ισχύς εισόδου kW   2.20   6.30
  Συνθήκες Α (-7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 5.00 6.00   10.87
    COPd (δηλωμένο COP)   2.74 2.73   2.33
    Ισχύς εισόδου kW   2.20   4.67
  Συνθήκες Β (2°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 3.00 3.70   6.66
    COPd (δηλωμένο COP)   3.68 3.55   3.72
    Ισχύς εισόδου kW   1.05   1.79
  Συνθήκες C (7°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 2.90 3.00   4.65
    COPd (δηλωμένο COP)   5.34 5.43   4.27
    Ισχύς εισόδου kW   0.56   1.09
  Συνθήκες D (12°C) Pdh (δηλωμένη θερμαντική απόδοση) kW 3.30 3.50   5.32
    COPd (δηλωμένο COP)   6.19 6.45   5.07
    Ισχύς εισόδου kW   0.55   1.05
Pto (Thermostat off) W 128.0 109.0    
Κατανάλωση ισχύος σε διαφορετική από την ενεργή λειτουργία Θέση λειτουργίας αναμονής Ψύξη PSB W 9.0 9.0    
    Θέρμανση PSB W   9.0    
  Crankcase heater mode PCK W 0.0 0.0    
  Λειτουργία Off POFF W 0.0 9.0    
Ένδειξη εάν ο θερμαντήρας είναι εξοπλισμένος με συμπληρωματικό θερμαντήρα (σύνδεση ζεύγους)       No
Ψύξη Cdc (ψύξη υποβάθμιση)   0.25 0.25   0.25
Θέρμανση Cdh (θέρμανση υποβάθμιση)   0.25 0.25   0.25
Λειτουργία ψύξης περιλαμβάνεται Ναι Ναι   Ναι
Λειτουργία θέρμανσης περιλαμβάνεται Ναι Ναι   Ναι
Μέσο κλίμα περιλαμβάνεται Ναι Ναι   Ναι
Εποχή ψύχους περιλαμβάνεται όχι όχι   όχι
Θερμή εποχή περιλαμβάνεται όχι όχι   όχι
Λογότυπο Ecolabel (Οικολογικό σήμα) όχι όχι   όχι
Σημειώσεις EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m
    PED: συγκρότημα = κατηγορία Ι: εξαιρείται από το πλαίσιο της PED (Οδηγία για συσκευές πίεσης) λόγω του άρθρου 1, στοιχείο 3.6 της 97/23/EC PED: συγκρότημα = κατηγορία Ι: εξαιρείται από το πλαίσιο της PED (Οδηγία για συσκευές πίεσης) λόγω του άρθρου 1, στοιχείο 3.6 της 97/23/EC EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
    Ελάχιστη τιμή Ssc (=Ισχύς βραχυκυκλώματος): Εξοπλισμός που συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 61000-3-2 Ελάχιστη τιμή Ssc (=Ισχύς βραχυκυκλώματος): Εξοπλισμός που συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 61000-3-2  
    Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά  
    Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου  
Κατανάλωση ισχύος σε διαφορετική από την ενεργή λειτουργία Crankcase heater Cooling PCK kW       0.000
    Heating PCK kW       0.015
  Λειτουργία Off Ψύξη POFF kW       0.015
    Θέρμανση POFF kW       0.015
  Θέση λειτουργίας αναμονής Ψύξη PSB kW       0.015
    Θέρμανση PSB kW       0.015
  Λειτουργία θερμοστάτη Off Ψύξη PTO kW       0.000
    Θέρμανση PTO kW       0.015