Πίνακας προδιαγραφών για 5MXM-M

5MXM90M2V1B
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος Mm 734
    Πλάτος Mm 320
    Βάθος Mm 868
Weight Μονάδα kg 68
Συμπιεστής Τύπος   Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Εξαιρετικά χαμηλές cfm 851
    Θέρμανση Εξαιρετικά χαμηλές cfm 851
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Ονομ. dBA 52
  Θέρμανση Ονομ. dBA 52
Ψυκτικό μέσο Type   R-32
  Φορτίο kg 2.4
  Φορτίο TCO2Eq 1.6
  GWP   675
Συνδέσεις σωληνώσεων Πρόσθετο φορτίο ψυκτικού kg/m 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 30 m)
  Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m 15
    ΕΣ.-ΕΣ. Μέγ. m 7.5
  Συνολικό μήκος σωληνώσεων Σύστημα Πραγματικό m 75
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1
  Βιδωτή σακούλα 1
  Τάπα εξόδου αποστράγγισης συμπυκνωμάτων 1
  Πώμα εξόδου συμπυκνωμάτων 9
  Συγκρότημα συστολής 1
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   1~
  Συχνότητα Hz 50
  Τάση V 220-240
Σημειώσεις (1) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου