Πίνακας προδιαγραφών για 5MXM-M

5MXM90M2V1B
Περίβλημα Colour   Κρεμ_
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 734
    Πλάτος mm 320
    Βάθος mm 868
  Συσκευασμένη μονάδα Ύψος mm 820
    Πλάτος mm 1,050
    Βάθος mm 840
Βάρος Μονάδα kg 68
  Συσκευασμένη μονάδα kg 72
Συμπιεστής Model   2YC71DXD#C
  Type   Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing
  Έξοδος W 2,400
Συσκευασία Βάρος kg 4
Εναλλάκτης θερμότητας Μήκος mm 920, 650
  Σειρές Ποσότητα   2, 1
  Βήμα πτερυγίου mm 1.4, 1.8
  Διελεύσεις Quantity   32, 12
  Τύπου σωλήνα   Hi-XA (8)
  Πτερύγιο Τύπος   ΠΤΕΡΥΓΙΟ WHS8-ΥΔΡΟΦΙΛΟ
    Επεξεργασία   Αντιδιαβρωτική επεξεργασία
Ανεμιστήρας Τύπος   Ελικοειδής
  Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Υψ. m³/min 49.1
      Υψ. cfm 1,734
      Ονομ. m³/min 49.1
      Ονομ. cfm 1,734
    Θέρμανση Υψ. m³/min 50.4
      Υψ. cfm 1,780
      Ονομ. m³/min 50.4
      Ονομ. cfm 1,780
      Εξαιρετικά χαμηλές cfm 851
      Εξαιρετικά χαμηλές m³/min 24.1
    Θέρμανση Εξαιρετικά χαμηλές cfm 851
      Εξαιρετικά χαμηλές m³/min 24.1
Κινητήρας ανεμιστήρα Model   DB90B-37
  Έξοδος W 128
  Ταχύτητα Ψύξη Υψ. rpm 800
      Ονομ. rpm 800
      Χαμηλή rpm 420
    Θέρμανση Υψ. rpm 820
      Ονομ. rpm 820
      Χαμηλή rpm 420
Εύρος λειτουργίας Ψύξη Περιβάλλοντος Ελάχ. °CDB -10
      Μέγ. °CDB 46
  Θέρμανση Περιβάλλον Ελάχ. °CWB -15
      Μέγ. °CWB 18
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 64 (0.000)
  Θέρμανση dBA 64 (0.000)
Στάθμη ηχ. πίεσης Ψύξη Ονομ. dBA 52
  Θέρμανση Ονομ. dBA 52
Ψυκτικό μέσο Type   R-32
  Φορτίο kg 2.4
  Φορτίο TCO2Eq 1.6
  GWP   675
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Ποσότητα   5
    Εξ.Διάμ. mm 6.35
  Αερίου Ποσότητα   2
    Εξ.Διάμ. mm 9.5
  Αερίου 2 Ποσότητα   1
    Εξ.Διάμ. mm 12.70
  Αερίου 3 Ποσότητα   2
    Εξ.Διάμ. mm 15.90
  Μήκος σωληνώσεων Μέγ. OU - IU m 25
  Additional refrigerant charge kg/m 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 30 m)
  Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m 15
    ΕΣ.-ΕΣ. Μέγ. m 7.5
  Θερμομόνωση   Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου
  Συνολικό μήκος σωληνώσεων Σύστημα Πραγματικό m 75
  Συμπυκνωμάτων ID mm 15.9
Ψυκτικό λάδι Φορτισμένος όγκος l 0.90
  Τύπος   FW68DA
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1
  Βιδωτή σακούλα 1
  Τάπα εξόδου αποστράγγισης συμπυκνωμάτων 1
  Πώμα εξόδου συμπυκνωμάτων 9
  Συγκρότημα συστολής 1
Τροφοδοσία ισχύος Όνομα   V1
  Φάση   1~
  Συχνότητα Hz 50
  Τάση V 220-240
Current Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας (RLA) Ψύξη A 9.94
    Θέρμανση A 10.25
  Ρεύμα εκκίν. Ψύξη A 11.8
    Θέρμανση A 11.8
Ρεύμα - 50Hz Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA) A 30
Notes_Description Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου