Πίνακας προδιαγραφών για 4MXS-E

4MXS80E3V3B 4MXS80E7V3B 4MXS80E3V3B2
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 770 770 770
    Πλάτος mm 900 900 900
    Βάθος mm 320 320 320
Βάρος Μονάδα kg 72 72 72
Συμπιεστής Τύπος   Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing  
Εύρος λειτουργίας Ψύξη Περιβάλλοντος Ελάχ. °CDB -10 -10  
      Μέγ. °CDB 46 46  
  Θέρμανση Περιβάλλον Ελάχ. °CWB -15 -15  
      Μέγ. °CWB 18 15.5  
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 62 62 62
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Ονομ. dBA 48 48 48
  Θέρμανση Ονομ. dBA 49 49 49
Ψυκτικό μέσο Τύπος   R-410A R-410A R-410A
  Φορτίο kg 2.99 2.99 2.99
  Φορτίο TCO2Eq 6.2 6.2 6.2
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5
Συνδέσεις σωληνώσεων Additional refrigerant charge kg/m 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 30 m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 30 m)  
  Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m 15 15  
    ΕΣ.-ΕΣ. Μέγ. m 7.5 7.5  
  Συνολικό μήκος σωληνώσεων Σύστημα Πραγματικό m 70 70  
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1
  Τάπα εξόδου αποστράγγισης συμπυκνωμάτων 1 1 1
  Συγκρότημα συστολής 1 1 1
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50
  Τάση V 230 230 230
Σημειώσεις Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m
  Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m
  Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (3) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου
Συμπιεστής Τύπος       Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing
Συνδέσεις σωληνώσεων Additional refrigerant charge kg/m     0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 30 m)
  Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m     15
    ΕΣ.-ΕΣ. Μέγ. m     7.5
  Συνολικό μήκος σωληνώσεων Σύστημα Πραγματικό m     70