Πίνακας προδιαγραφών για 3AMXM-M

3AMXM52M3V1B 3AMXM52M2V1B (Αρχειοθετημένα)
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 734 734
    Πλάτος mm 868 868
    Βάθος mm 320 320
Βάρος Μονάδα kg 57 57
Συμπιεστής Type   Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Εξαιρετικά χαμηλές cfm   847
    Θέρμανση Εξαιρετικά χαμηλές cfm   847
Κινητήρας ανεμιστήρα Ταχύτητα Ψύξη Εξαιρετικά χαμηλές rpm 420 420
    Θέρμανση Εξαιρετικά χαμηλές rpm 420 420
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Ονομ. dBA 46 46
  Θέρμανση Ονομ. dBA 47 47
Ψυκτικό μέσο Type   R-32 R-32
  Φορτίο kg 1.8 1.80
  Φορτίο TCO2Eq 1.2 1.2
  GWP   675 675
Piping connections Πρόσθετο φορτίο ψυκτικού kg/m 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 30 m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 30 m)
  Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m 15 15
    ΕΣ.-ΕΣ. Μέγ. m 7.5 7.5
  Συνολικό μήκος σωληνώσεων Σύστημα Πραγματικό m 50 50
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1
  Βιδωτή σακούλα 1 1
  Τάπα εξόδου αποστράγγισης συμπυκνωμάτων 1 1
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50
  Τάση V 220-240 220-240
Σημειώσεις   (1) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου
Στάνταρτ εξαρτήματα Πώμα αποχέτευσης (1) 6  
  Πώμα αποχέτευσης (2) 3  
  Αφαιρούμενη ετικέτα αερίου F 1  
  Ετικέτα πρόσθετου φορτίου ψυκτικού 1  
Σημειώσεις (1) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου  
  (2) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας  
  (3) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά