Πίνακας προδιαγραφών για 3MXM-N

3MXM40N2V1B (Αρχειοθετημένα) 3MXM52N2V1B (Αρχειοθετημένα) 3MXM68N2V1B (Αρχειοθετημένα)
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 734 734 734
    Πλάτος mm 958 958 958
    Βάθος mm 340 340 340
Βάρος Μονάδα kg 57 57 62
Συμπιεστής Τύπος   Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing
Fan Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Εξαιρετικά χαμηλές cfm 847 847 851
    Θέρμανση Εξαιρετικά χαμηλές cfm 847 847 851
Κινητήρας ανεμιστήρα Ταχύτητα Ψύξη Εξαιρετικά χαμηλές rpm 420 420  
    Θέρμανση Εξαιρετικά χαμηλές rpm 420 420  
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 59 59 61
  Θέρμανση dBA 59 59 61
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Ονομ. dBA 46 46 48
  Θέρμανση Ονομ. dBA 47 47 48
Ψυκτικό μέσο Τύπος   R-32 R-32 R-32
  Φορτίο kg 1.80 1.80 2.00
  Φορτίο TCO2Eq 1.2 1.2 1.4
  GWP   675 675 675
Συνδέσεις σωληνώσεων Additional refrigerant charge kg/m 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 30 m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 30 m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 30 m)
  Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m 15 15 15
    ΕΣ.-ΕΣ. Μέγ. m 7.5 7.5 7.5
  Συνολικό μήκος σωληνώσεων Σύστημα Πραγματικό m 50 50 50
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1
  Βιδωτή σακούλα 1 1 1
  Τάπα εξόδου αποστράγγισης συμπυκνωμάτων 1 1 1
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240
Notes_Description 1 1 1
Στάνταρτ εξαρτήματα Πώμα αποχέτευσης (1)     6
  Πώμα αποχέτευσης (2)     3
  Συγκρότημα συστολής     1