Πίνακας προδιαγραφών για 3MXM-M

3MXM40M2V1B 3MXM52M2V1B 3MXM68M2V1B
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 734 734 734
    Πλάτος mm 868 868 868
    Βάθος mm 320 320 320
Βάρος Μονάδα kg 57 57 62
Συμπιεστής Τύπος   Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing
Fan Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Εξαιρετικά χαμηλές cfm 847 847 851
      Εξαιρετικά χαμηλές m³/min 24 24 24.1
    Θέρμανση Εξαιρετικά χαμηλές cfm 847 847 851
      Εξαιρετικά χαμηλές m³/min 24 24 24.1
Κινητήρας ανεμιστήρα Ταχύτητα Ψύξη Εξαιρετικά χαμηλές rpm 420 420  
    Θέρμανση Εξαιρετικά χαμηλές rpm 420 420  
Εύρος λειτουργίας Ψύξη Περιβάλλοντος Ελάχ. °CDB -10 -10 -10
      Μέγ. °CDB 46 46 46
  Θέρμανση Περιβάλλον Ελάχ. °CWB -15 -15 -15
      Μέγ. °CWB 18 18 18
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 59 (0.000) 59 (0.000) 61 (0.000)
  Θέρμανση dBA 59 (0.000) 59 (0.000) 61 (0.000)
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Ονομ. dBA 46 46 48
  Θέρμανση Ονομ. dBA 47 47 48
Ψυκτικό μέσο Τύπος   R-32 R-32 R-32
  Φορτίο kg 1.80 1.80 2.0
  Φορτίο TCO2Eq 1.2 1.2 1.4
  GWP   675 675 675
Συνδέσεις σωληνώσεων Additional refrigerant charge kg/m 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 30 m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 30 m)  
  Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m 15 15 15
    ΕΣ.-ΕΣ. Μέγ. m 7.5 7.5 7.5
  Συνολικό μήκος σωληνώσεων Σύστημα Πραγματικό m 50 50  
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1
  Βιδωτή σακούλα 1 1 1
  Τάπα εξόδου αποστράγγισης συμπυκνωμάτων 1 1 1
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240
Notes_Description Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου  
Στάνταρτ εξαρτήματα Πώμα εξόδου συμπυκνωμάτων     9
  Συγκρότημα συστολής     1