Πίνακας προδιαγραφών για 3AMXM-M

3AMXM52M2V1B 3AMXM52M3V1B
Casing Χρώμα   Κρεμ_ Κρεμ_
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 734 734
    Πλάτος mm 868 868
    Βάθος mm 320 320
  Συσκευασμένη μονάδα Ύψος mm 820 820
    Πλάτος mm 1,050 1,050
    Βάθος mm 480 480
Βάρος Μονάδα kg 57 57
  Συσκευασμένη μονάδα kg 61 61
Συμπιεστής Model   2YC40JXDC 2YC40JXD#C
  Τύπος   Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing
  Έξοδος W 1,300 1,300
Συσκευασία Βάρος kg 4 4
Εναλλάκτης θερμότητας Μήκος mm 920 920
  Σειρές Ποσότητα   2 2
  Βήμα πτερυγίου mm 1.4 1.40
  Στάδια Ποσότητα   32 32
  Τύπου σωλήνα   Hi-XA (8) Hi-XA (8)
  Πτερύγιο Τύπος   Πτερύγιο WH8-υδρόφιλο Πτερύγιο WH8-υδρόφιλο
    Επεξεργασία   Αντιδιαβρωτική επεξεργασία Αντιδιαβρωτική επεξεργασία
Fan Type   Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας
  Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Υψ. m³/min 42 42.0
      Υψ. cfm 1,483 1,483
      Ονομ. m³/min 42 42.0
      Ονομ. cfm 1,483 1,483
    Θέρμανση Υψ. m³/min 41 41.0
      Υψ. cfm 1,447 1,447
      Ονομ. m³/min 41 41.0
      Ονομ. cfm 1,447 1,447
      Εξαιρετικά χαμηλές cfm 847  
      Εξαιρετικά χαμηλές m³/min 24  
    Θέρμανση Εξαιρετικά χαμηλές cfm 847  
      Εξαιρετικά χαμηλές m³/min 24  
Κινητήρας ανεμιστήρα Model   D55F-31 D55F-31
  Έξοδος W 55 55
  Ταχύτητα Ψύξη Υψ. rpm 700 700
      Ονομ. rpm 700 700
      Εξαιρετικά χαμηλές rpm 420 420
    Θέρμανση Υψ. rpm 680 680
      Ονομ. rpm 680 680
      Εξαιρετικά χαμηλές rpm 420 420
Εύρος λειτουργίας Ψύξη Περιβάλλοντος Ελάχ. °CDB -10  
      Μέγ. °CDB 46  
  Θέρμανση Περιβάλλον Ελάχ. °CWB -15  
      Μέγ. °CWB 18  
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 59 (0.000) 59
  Θέρμανση dBA 59 (0.000) 59
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Ονομ. dBA 46 46
  Θέρμανση Ονομ. dBA 47 47
Ψυκτικό μέσο Τύπος   R-32 R-32
  Φορτίο kg 1.80 1.8
  Φορτίο TCO2Eq 1.2 1.2
  GWP   675 675
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Ποσότητα   3 3
    Εξ.Διάμ. mm 6.35 6,35
  Αερίου Ποσότητα   1 1
    Εξ.Διάμ. mm 9.5 9.5
  Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm 16 16
  Αερίου 2 Ποσότητα   2 2
    Εξ.Διάμ. mm 12.7 12.7
  Μήκος σωληνώσεων Μέγ. OU - IU m 25  
    Σύστημα Χωρίς φορτίο m 30  
  Additional refrigerant charge kg/m 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 30 m)  
  Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m 15  
    ΕΣ.-ΕΣ. Μέγ. m 7.5  
  Θερμομόνωση   Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου  
  Συνολικό μήκος σωληνώσεων Σύστημα Πραγματικό m 50  
Έλεγχος απόδοσης Μέθοδος   Μεταβλητή (inverter)
Ψυκτικό λάδι Φορτισμένος όγκος l 0.65  
  Type   FW68DA  
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1
  Βιδωτή σακούλα 1 1
  Τάπα εξόδου αποστράγγισης συμπυκνωμάτων 1 1
Τροφοδοσία ισχύος Όνομα   V1  
  Φάση   1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50
  Τάση V 220-240 220-240
Ρεύμα Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας (RLA) Ψύξη A 5.34  
    Θέρμανση A 6.81  
  Ρεύμα εκκίν. Ψύξη A 4.6  
    Θέρμανση A 4.6  
Wiring connections Για τροφοδοσία ισχύος Quantity   3
    Remark   Περιλαμβάνεται καλώδιο γείωσης
  For connection with indoor Ποσότητα   4
    Remark   Περιλαμβάνεται καλώδιο γείωσης
Ρεύμα - 50Hz Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA) A 30  
Notes_Description Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου  
Συνδέσεις σωληνώσεων Μήκος σωληνώσεων Μέγ. OU - IU m   25
    Σύστημα Χωρίς φορτίο m   30
  Additional refrigerant charge kg/m   0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 30 m)
  Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m   15
    ΕΣ.-ΕΣ. Μέγ. m   7.5
  Θερμομόνωση     Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου
  Συνολικό μήκος σωληνώσεων Σύστημα Πραγματικό m   50
Στάνταρτ εξαρτήματα Πώμα αποχέτευσης (1)   6
  Πώμα αποχέτευσης (2)   3
  Αφαιρούμενη ετικέτα αερίου F   1
  Ετικέτα πρόσθετου φορτίου ψυκτικού   1
Σημειώσεις   (1) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου
    (2) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας
    (3) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά