Πίνακας προδιαγραφών για 2MXS-H

2MXS40H2V1B 2MXS40H3V1B 2MXS40H3V1B2 2MXS50H2V1B 2MXS50H3V1B 2MXS50H3V1B2
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος Mm 550 550 550 550 550 550
    Πλάτος Mm 765 765 765 765 765 765
    Βάθος Mm 285 285 285 285 285 285
Weight Μονάδα kg 38 38 38 42 42 42
Συμπιεστής Τύπος   Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 62     63    
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Ονομ. dBA 47 47 47 48 48 48
  Θέρμανση Ονομ. dBA 48 48 48 50 50 50
Ψυκτικό μέσο Type   R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
  Φορτίο kg 1.20 1.20 1.20 1.60 1.60 1.60
  Φορτίο TCO2Eq 2.5 2.5 2.5 3.3 3.3 3.3
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
Συνδέσεις σωληνώσεων Πρόσθετο φορτίο ψυκτικού kg/m 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 20 m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 20 m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 20 m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 20 m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 20 m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 20 m)
  Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m 15 15 15 15 15 15
    ΕΣ.-ΕΣ. Μέγ. m 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
  Συνολικό μήκος σωληνώσεων Σύστημα Πραγματικό m 30 30 30 30 30 30
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1 1 1 1
  Βιδωτή σακούλα 1 1 1 1 1 1
  Τάπα εξόδου αποστράγγισης συμπυκνωμάτων 1 1 1 1 1 1
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Σημειώσεις (1) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (1) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (1) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (1) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (1) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (1) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου
Στάνταρτ εξαρτήματα Συγκρότημα συστολής       1 1 1