2MXM40M4V1B 2MXM50M2V1B 2MXM40M2V1B (Αρχειοθετημένα) 2MXM40M3V1B (Αρχειοθετημένα)
Περίβλημα Colour   Κρεμ_ Κρεμ_ Κρεμ_ Κρεμ_
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 550 550 550 550
    Πλάτος mm 765 765 765 765
    Βάθος mm 285 285 285 285
  Συσκευασμένη μονάδα Ύψος mm 614 614 614 614
    Πλάτος mm 900 900 900 900
    Βάθος mm 357 357 357 357
Βάρος Μονάδα kg 36 41 36 36
  Συσκευασμένη μονάδα kg 38 43 38 38
Συμπιεστής Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. W 970     970
    Θέρμανση Ονομ. W 981     981
  Ποσότητα_ 1     1
  Model   1YC25GXD#C 2YC40JXDC 1YC25GXD#C 1YC25GXD3#C
  Ποσότητα λαδιού cm³ 375     375
  Type   Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing
  Έξοδος W 800 1,300 800 800
  Τύπος λαδιού FW68DA     FW68DA
Συσκευασία Βάρος kg   2 2  
Εναλλάκτης θερμότητας Μήκος mm 805 810 805 805
  Σειρές Ποσότητα   2 2 2 2
  Βήμα πτερυγίου mm 1.50 1.5 1.5 1.5
  Στάδια Ποσότητα   24 24 24 24
  Διελεύσεις Quantity 3.2     3.2
  Τύπου σωλήνα   7.0 Hi-XD 8.1 Hi-XA 7.0 Hi-XD 7Hi-XD
  Διάμετρος αγωγού mm 7.0     7.0
  Πτερύγιο Τύπος   Πτερύγιο WF Πτερύγιο WF Πτερύγιο WF Πτερύγιο WF
    Επεξεργασία   Αντιδιαβρωτική επεξεργασία Αντιδιαβρωτική επεξεργασία Αντιδιαβρωτική επεξεργασία Αντιδιαβρωτική επεξεργασία
Ανεμιστήρας Τύπος   Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας
  Κατεύθυνση εξόδου αέρα Οριζόντια     Οριζόντια
  Ποσότητα 1     1
  Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Υψ. m³/min 36 37 36 36
      Υψ. cfm 1,271 1,306 1,271 1,271
      Ονομ. m³/min   34 33  
      Ονομ. cfm   1,200 1,165  
      Μέτρια m³/min 33     33
      Μέτρια cfm 1,165     1,165
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 20     20
      Αθόρυβη λειτουργία cfm 706     706
    Θέρμανση Υψ. m³/min 32 34 32 32
      Υψ. cfm 1,130 1,200 1,130 1,130
      Ονομ. m³/min   34 32  
      Ονομ. cfm   1,200 1,130  
      Μέτρια m³/min 32     32
      Μέτρια cfm 1,130     1,130
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 18     18
      Αθόρυβη λειτουργία cfm 636     636
      Εξαιρετικά χαμηλές cfm   1,200 1,059  
      Εξαιρετικά χαμηλές m³/min   34 30  
    Θέρμανση Εξαιρετικά χαμηλές cfm   1,200 1,130  
      Εξαιρετικά χαμηλές m³/min   34 32  
Κινητήρας ανεμιστήρα Ποσότητα 1     1
  Model   LFD-280-23-8F D50M-28 D50M-28 D50M-28
  Έξοδος W 50 50 50 50
  Ταχύτητα Ψύξη Υψ. rpm 900 950 900 900
      Ονομ. rpm   890 840  
      Μέτρια rpm 840     840
      Εξαιρετικά χαμηλές rpm 500 890 760 500
    Θέρμανση Υψ. rpm 820 890 820 820
      Ονομ. rpm   890 820  
      Εξαιρετικά χαμηλές rpm 320 890 820 320
      Μέτρια rpm       820
Εύρος λειτουργίας Ψύξη Περιβάλλοντος Ελάχ. °CDB -10 -10 -10 -10 (2)
      Μέγ. °CDB 46 46 46 46 (2)
  Θέρμανση Περιβάλλον Ελάχ. °CWB -15 -15 -15 -15
      Ελάχ. °CDB       10 (2)
      Μέγ. °CWB 18 18 18 18
      Μέγ. °CDB       24 (2)
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 60 60 60 60
  Θέρμανση dBA 62 62 62 62
Στάθμη ηχ. πίεσης Ψύξη Υψ. dBA 46     46
    Ονομ. dBA   46 48  
  Θέρμανση Υψ. dBA 48     48
    Ονομ. dBA   48 50  
Ψυκτικό μέσο Type   R-32 R-32 R-32 R-32
  Φορτίο kg 0.88 1.15 0.88 0.88
  Φορτίο TCO2Eq 0.60 0.8 0.6 0.59
  Έλεγχος Θερμοεκτονωτική βαλβίδα      
  GWP   675 675 675 675
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Ποσότητα   2 2 2 2
    Τύπος Σύνδεση με εκχείλωση     Σύνδεση με εκχείλωση
    Εξ.Διάμ. mm 6,4 6,35 6,35 6,4
  Αερίου Ποσότητα   2 1 2 2
    Τύπος Σύνδεση με εκχείλωση     Σύνδεση με εκχείλωση
    Εξ.Διάμ. mm 9.5 9.5 9.5 9.5
  Συμπυκνωμάτων Ποσότητα 1     1
    Τύπος Σύνδεσμος εξόδου συμπυκνωμάτων     Σύνδεσμος εξόδου συμπυκνωμάτων
    Εξ.Διάμ. mm 16 (εσωτερική διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα σύνδεσης) 16 16 16 (εσωτερική διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα σύνδεσης)
  Αερίου 2 Ποσότητα   1    
    Εξ.Διάμ. mm   12.7    
  Μήκος σωληνώσεων Μέγ. OU - IU m 20 (1)   20 20 (1)
    Σύστημα Χωρίς φορτίο m     20  
  Additional refrigerant charge kg/m 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 20 m)   0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 20 m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 20 m)
  Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m 15.0   15 15.0
    ΕΣ.-ΕΣ. Μέγ. m 7.5   7.5 7.5
  Θερμομόνωση   Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου   Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου
  Συνολικό μήκος σωληνώσεων Σύστημα Πραγματικό m 30.0   30 30.0
Έλεγχος απόδοσης Method Μεταβλητή (inverter)     Μεταβλητή (inverter)
Ψυκτικό λάδι Φορτισμένος όγκος l   0.65 0.375  
  Τύπος     FW68DA FW68DA  
Τροφοδοσία ισχύος Όνομα     V1 V1  
  Φάση   1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50
  Τάση V 220-230-240 220-240 220-240 220-230-240
Current Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας (RLA) Ψύξη A   6.86 5.34  
    Θέρμανση A   7.55 5.4  
  Ρεύμα εκκίν. Ψύξη A   6.3 4.6  
    Θέρμανση A   6.3 4.6  
Συνδέσεις καλωδιώσεων Για τροφοδοσία ισχύος Quantity 3     3
    Remark Περιλαμβάνεται καλώδιο γείωσης     Περιλαμβάνεται καλώδιο γείωσης
  For connection with indoor Ποσότητα 4     4
    Remark Περιλαμβάνεται καλώδιο γείωσης     Περιλαμβάνεται καλώδιο γείωσης
Ρεύμα - 50Hz Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA) A   16 16  
Notes_Description   Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου 1  
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1   1
  Βιδωτή σακούλα 1 1   1
  Τάπα εξόδου αποστράγγισης συμπυκνωμάτων 1 1   1
Σημειώσεις (1) - Για ένα δωμάτιο     (1) - Για ένα δωμάτιο
  (2) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας     (2) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας
  (3) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά     (3) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά
  (4) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου     (4) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου
Συνδέσεις σωληνώσεων Μήκος σωληνώσεων Μέγ. OU - IU m   20    
    Σύστημα Χωρίς φορτίο m   20    
  Additional refrigerant charge kg/m   0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 20 m)    
  Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m   15    
    ΕΣ.-ΕΣ. Μέγ. m   7.5    
  Θερμομόνωση     Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου    
  Συνολικό μήκος σωληνώσεων Σύστημα Πραγματικό m   30    
Στάνταρτ εξαρτήματα Συγκρότημα συστολής   1