Πίνακας προδιαγραφών για 2MXM-M

2MXM40M4V1B 2MXM50M2V1B 2MXM40M2V1B (Αρχειοθετημένα) 2MXM40M3V1B (Αρχειοθετημένα)
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 550 550 550 550
    Πλάτος mm 765 765 765 765
    Βάθος mm 285 285 285 285
Βάρος Μονάδα kg 36 41 36 36
Συμπιεστής Τύπος   Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing
Fan Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Εξαιρετικά χαμηλές cfm   1,200 1,059  
      Εξαιρετικά χαμηλές m³/min   34 30  
    Θέρμανση Εξαιρετικά χαμηλές cfm   1,200 1,130  
      Εξαιρετικά χαμηλές m³/min   34 32  
Κινητήρας ανεμιστήρα Ταχύτητα Ψύξη Εξαιρετικά χαμηλές rpm 500 890 760 500
    Θέρμανση Εξαιρετικά χαμηλές rpm 320 890 820 320
Εύρος λειτουργίας Ψύξη Περιβάλλοντος Ελάχ. °CDB   -10 -10 -10 (2)
      Μέγ. °CDB   46 46 46 (2)
  Θέρμανση Περιβάλλον Ελάχ. °CWB   -15 -15 -15
      Μέγ. °CWB   18 18 18
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 60 60 60 60
  Θέρμανση dBA 62 62 62 62
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Υψ. dBA 46     46
    Ονομ. dBA   46 48  
  Θέρμανση Υψ. dBA 48     48
    Ονομ. dBA   48 50  
Ψυκτικό μέσο Τύπος   R-32 R-32 R-32 R-32
  Φορτίο kg 0.88 1.15 0.88 0.88
  Φορτίο TCO2Eq 0.60 0.8 0.6 0.59
  GWP   675 675 675 675
Συνδέσεις σωληνώσεων Additional refrigerant charge kg/m 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 20 m)   0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 20 m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 20 m)
  Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m 15.0   15 15.0
    ΕΣ.-ΕΣ. Μέγ. m 7.5   7.5 7.5
  Συνολικό μήκος σωληνώσεων Σύστημα Πραγματικό m 30.0   30 30.0
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50
  Τάση V 220-230-240 220-240 220-240 220-230-240
Notes_Description   Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου 1  
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1   1
  Βιδωτή σακούλα 1 1   1
  Τάπα εξόδου αποστράγγισης συμπυκνωμάτων 1 1   1
Σημειώσεις (1) - Για ένα δωμάτιο     (1) - Για ένα δωμάτιο
  (2) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας     (2) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας
  (3) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά     (3) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά
  (4) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου     (4) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου
Συνδέσεις σωληνώσεων Additional refrigerant charge kg/m   0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 20 m)    
  Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m   15    
    ΕΣ.-ΕΣ. Μέγ. m   7.5    
  Συνολικό μήκος σωληνώσεων Σύστημα Πραγματικό m   30    
Στάνταρτ εξαρτήματα Συγκρότημα συστολής   1