Πίνακας προδιαγραφών για 2AMXM-M

2AMXM40M4V1B 2AMXM50M4V1B 2AMXM40M3V1B (Αρχειοθετημένα) 2AMXM40M2V1B (Αρχειοθετημένα) 2AMXM50M3V1B (Αρχειοθετημένα) 2AMXM50M2V1B (Αρχειοθετημένα)
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος Mm 550 550 550 550 550 550
    Πλάτος Mm 765 765 765 765 765 765
    Βάθος Mm 285 285 285 285 285 285
Weight Μονάδα kg 36 41 36 36 41 41
Συμπιεστής Τύπος   Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Εξαιρετικά χαμηλές cfm       1,059   1,200
    Θέρμανση Εξαιρετικά χαμηλές cfm       1,130   1,200
Κινητήρας ανεμιστήρα Ταχύτητα Ψύξη Εξαιρετικά χαμηλές rpm 500 500 500 760 500 890
    Θέρμανση Εξαιρετικά χαμηλές rpm 320 500 320 820 500 890
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 60 60 60   60  
  Θέρμανση dBA 62 62 62   62  
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Υψ. dBA 46 48 46   48  
    Ονομ. dBA       48   46
  Θέρμανση Υψ. dBA 48 50 48   50  
    Ονομ. dBA       50   48
Ψυκτικό μέσο Type   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Φορτίο kg 0.88 1.15 0.88 0.88 1.15 1.15
  Φορτίο TCO2Eq 0.60 0.78 0.59 0.6 0.78 0.8
  GWP   675 675 675.0 675 675 675
Συνδέσεις σωληνώσεων Πρόσθετο φορτίο ψυκτικού kg/m 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 20 m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 20 m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 20 m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 20 m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 20 m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 20 m)
  Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m 15.0 15.0 15.0 15 15.0 15
    ΕΣ.-ΕΣ. Μέγ. m 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
  Συνολικό μήκος σωληνώσεων Σύστημα Πραγματικό m 30.0 30.0 30.0 30 30.0 30
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1   1 1
  Βιδωτή σακούλα 1 1 1   1 1
  Τάπα εξόδου αποστράγγισης συμπυκνωμάτων 1 1 1   1 1
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 220-230-240 220-230-240 220-230-240 220-240 220-230-240 220-240
Σημειώσεις (1) - Για ένα δωμάτιο (1) - Για ένα δωμάτιο (1) - Για ένα δωμάτιο   (1) - Για ένα δωμάτιο  
  (2) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (2) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (2) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας   (2) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας  
  (3) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (3) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (3) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά   (3) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά  
  (4) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (4) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (4) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου   (4) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου  
Στάνταρτ εξαρτήματα Συγκρότημα συστολής   1     1 1
Σημειώσεις       (1) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου   (1) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου