Πίνακας προδιαγραφών για 2AMXM-M

2AMXM40M2V1B 2AMXM40M4V1B 2AMXM50M2V1B 2AMXM50M4V1B 2AMXM40M3V1B (Αρχειοθετημένα) 2AMXM50M3V1B (Αρχειοθετημένα)
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 550 550 550 550 550 550
    Πλάτος mm 765 765 765 765 765 765
    Βάθος mm 285 285 285 285 285 285
Βάρος Μονάδα kg 36 36 41 41 36 41
Συμπιεστής Τύπος   Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing
Fan Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Εξαιρετικά χαμηλές cfm 1,059   1,200      
      Εξαιρετικά χαμηλές m³/min 30   34      
    Θέρμανση Εξαιρετικά χαμηλές cfm 1,130   1,200      
      Εξαιρετικά χαμηλές m³/min 32   34      
Κινητήρας ανεμιστήρα Ταχύτητα Ψύξη Εξαιρετικά χαμηλές rpm 760 500 890 500 500 500
    Θέρμανση Εξαιρετικά χαμηλές rpm 820 320 890 500 320 500
Εύρος λειτουργίας Ψύξη Περιβάλλοντος Ελάχ. °CDB -10   -10      
      Μέγ. °CDB 46   46      
  Θέρμανση Περιβάλλον Ελάχ. °CWB -15   -15      
      Μέγ. °CWB 18   18      
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 60 60 60 60 60 60
  Θέρμανση dBA 62 62 62 62 62 62
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Υψ. dBA   46   48 46 48
    Ονομ. dBA 48   46      
  Θέρμανση Υψ. dBA   48   50 48 50
    Ονομ. dBA 50   48      
Ψυκτικό μέσο Τύπος   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Φορτίο kg 0.88 0.88 1.15 1.15 0.88 1.15
  Φορτίο TCO2Eq 0.6 0.60 0.8 0.78 0.59 0.78
  GWP   675 675 675 675 675.0 675
Συνδέσεις σωληνώσεων Additional refrigerant charge kg/m 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 20 m)   0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 20 m)      
  Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m 15   15      
    ΕΣ.-ΕΣ. Μέγ. m 7.5   7.5      
  Συνολικό μήκος σωληνώσεων Σύστημα Πραγματικό m 30   30      
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-230-240 220-240 220-230-240 220-230-240 220-230-240
Notes_Description Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου   Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου      
Συνδέσεις σωληνώσεων Additional refrigerant charge kg/m   0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 20 m)   0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 20 m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 20 m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 20 m)
  Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m   15.0   15.0 15.0 15.0
    ΕΣ.-ΕΣ. Μέγ. m   7.5   7.5 7.5 7.5
  Συνολικό μήκος σωληνώσεων Σύστημα Πραγματικό m   30.0   30.0 30.0 30.0
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης   1 1 1 1 1
  Βιδωτή σακούλα   1 1 1 1 1
  Τάπα εξόδου αποστράγγισης συμπυκνωμάτων   1 1 1 1 1
Σημειώσεις   (1) - Για ένα δωμάτιο   (1) - Για ένα δωμάτιο (1) - Για ένα δωμάτιο (1) - Για ένα δωμάτιο
    (2) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας   (2) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (2) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (2) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας
    (3) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά   (3) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (3) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (3) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά
    (4) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου   (4) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (4) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (4) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου
Στάνταρτ εξαρτήματα Συγκρότημα συστολής     1 1   1