Πίνακας προδιαγραφών για 2AMXF-A

2AMXF40A2V1B 2AMXF50A2V1B
Περίβλημα Colour   Κρεμ_ Κρεμ_
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 550 550
    Πλάτος mm 765 765
    Βάθος mm 285 285
  Συσκευασμένη μονάδα Ύψος mm 614 614
    Πλάτος mm 900 900
    Βάθος mm 357 357
Βάρος Μονάδα kg 36 41
  Συσκευασμένη μονάδα kg 38 43
Συμπιεστής Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. W 970 1,246
    Θέρμανση Ονομ. W 981 1,372
  Ποσότητα_   1 1
  Model   1YC25GXD#C 2YC40JXD#C
  Ποσότητα λαδιού cm³ 375 650
  Type   Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing
  Έξοδος W 800 1,300
  Τύπος λαδιού   FW68DA FW68DA
Εναλλάκτης θερμότητας Μήκος mm 805 810
  Σειρές Ποσότητα   2 2
  Βήμα πτερυγίου mm 1.50 1.50
  Στάδια Ποσότητα   24 24
  Διελεύσεις Quantity   3.2 3.2
  Τύπου σωλήνα   7.0 Hi-XD 8.1 Hi-XA
  Διάμετρος αγωγού mm 7.0 8.1
  Πτερύγιο Τύπος   Πτερύγιο WF Πτερύγιο WF
    Επεξεργασία   Αντιδιαβρωτική επεξεργασία Αντιδιαβρωτική επεξεργασία
Ανεμιστήρας Τύπος   Ανεμιστήρας έλικας Ανεμιστήρας έλικας
  Κατεύθυνση εξόδου αέρα   Οριζόντια Οριζόντια
  Ποσότητα   1 1
  Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Υψ. m³/min 36 37
      Υψ. cfm 1,271 1,306
      Μέτρια m³/min 33 34
      Μέτρια cfm 1,165 1,200
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 20 20
      Αθόρυβη λειτουργία cfm 706 706
    Θέρμανση Υψ. m³/min 32 34
      Υψ. cfm 1,130 1,200
      Μέτρια m³/min 32 34
      Μέτρια cfm 1,130 1,200
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 18 22
      Αθόρυβη λειτουργία cfm 636 777
Κινητήρας ανεμιστήρα Ποσότητα   1 1
  Model   LFD-280-23-8F LFD-280-23-8F
  Έξοδος W 50 50
  Ταχύτητα Ψύξη Υψ. rpm 900 950
      Μέτρια rpm 840 890
      Εξαιρετικά χαμηλές rpm 500 500
    Θέρμανση Υψ. rpm 820 890
      Εξαιρετικά χαμηλές rpm 320 500
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 60 60
  Θέρμανση dBA 62 62
Στάθμη ηχ. πίεσης Ψύξη Υψ. dBA 46 48
  Θέρμανση Υψ. dBA 48 50
Ψυκτικό μέσο Type   R-32 R-32
  Φορτίο kg 0.88 1.15
  Φορτίο TCO2Eq 0.60 0.78
  Έλεγχος   Θερμοεκτονωτική βαλβίδα Θερμοεκτονωτική βαλβίδα
  GWP   675 675
Συνδέσεις σωληνώσεων Liquid Ποσότητα   2 2
    Τύπος   Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση
    Εξ.Διάμ. mm 6,4 6,4
  Αερίου Ποσότητα   2 1
    Τύπος   Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση
    Εξ.Διάμ. mm 9.5 9.5
  Συμπυκνωμάτων Ποσότητα   1 1
    Τύπος   Σύνδεσμος εξόδου συμπυκνωμάτων Σύνδεσμος εξόδου συμπυκνωμάτων
    Εξ.Διάμ. mm 16 (εσωτερική διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα σύνδεσης) 16 (εσωτερική διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα σύνδεσης)
  Αερίου 2 Ποσότητα   1
    Τύπος   Σύνδεση με εκχείλωση
    Εξ.Διάμ. mm   12.70
  Μήκος σωληνώσεων Μέγ. OU - IU m 20 (1) 20 (1)
  Additional refrigerant charge kg/m 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 20 m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 20 m)
  Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m 15.0 15.0
    ΕΣ.-ΕΣ. Μέγ. m 7.5 7.5
  Θερμομόνωση   Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίου
  Συνολικό μήκος σωληνώσεων Σύστημα Πραγματικό m 30.0 30.0
Έλεγχος απόδοσης Method   Μεταβλητή (inverter) Μεταβλητή (inverter)
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1
  Βιδωτή σακούλα 1 1
  Τάπα εξόδου αποστράγγισης συμπυκνωμάτων 1 1
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50
  Τάση V 220-230-240 220-230-240
Συνδέσεις καλωδιώσεων Για τροφοδοσία ισχύος Quantity   3 3
    Remark   Περιλαμβάνεται καλώδιο γείωσης Περιλαμβάνεται καλώδιο γείωσης
  For connection with indoor Ποσότητα   4 4
    Remark   Περιλαμβάνεται καλώδιο γείωσης Περιλαμβάνεται καλώδιο γείωσης
Σημειώσεις (1) - Για ένα δωμάτιο (1) - Για ένα δωμάτιο
  (2) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (2) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας
  (3) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (3) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά
  (4) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (4) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου
Στάνταρτ εξαρτήματα Συγκρότημα συστολής   1