Πίνακας προδιαγραφών για 2AMXF-A

2AMXF40A2V1B 2AMXF50A2V1B
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 550 550
    Πλάτος mm 765 765
    Βάθος mm 285 285
Βάρος Μονάδα kg 36 41
Συμπιεστής Τύπος   Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing
Κινητήρας ανεμιστήρα Ταχύτητα Ψύξη Εξαιρετικά χαμηλές rpm 500 500
    Θέρμανση Εξαιρετικά χαμηλές rpm 320 500
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 60 60
  Θέρμανση dBA 62 62
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Υψ. dBA 46 48
  Θέρμανση Υψ. dBA 48 50
Ψυκτικό μέσο Τύπος   R-32 R-32
  Φορτίο kg 0.88 1.15
  Φορτίο TCO2Eq 0.60 0.78
  GWP   675 675
Συνδέσεις σωληνώσεων Additional refrigerant charge kg/m 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 20 m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 20 m)
  Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m 15.0 15.0
    ΕΣ.-ΕΣ. Μέγ. m 7.5 7.5
  Συνολικό μήκος σωληνώσεων Σύστημα Πραγματικό m 30.0 30.0
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1
  Βιδωτή σακούλα 1 1
  Τάπα εξόδου αποστράγγισης συμπυκνωμάτων 1 1
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50
  Τάση V 220-230-240 220-230-240
Σημειώσεις (1) - Για ένα δωμάτιο (1) - Για ένα δωμάτιο
  (2) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (2) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας
  (3) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (3) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά
  (4) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου (4) - Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου
Στάνταρτ εξαρτήματα Συγκρότημα συστολής   1