Μονάδες που μπορούν να συνδεθούν

BRP069A61/62

Daikin Altherma GEO
Daikin Altherma 3 GEO
Υβριδική Daikin Altherma R/H
Daikin Altherma R
Daikin Altherma 3 R
 • EHB(H/X)-D
 • EHV(H/X/Z)-D
Daikin Altherma 3 H
 • EAB(H/X)-D
 • EAV(H/X/Z)-D
Daikin Altherma 3 H HT
 • ETB(H/X)-D
 • ETV(H/X/Z)-D
Daikin Altherma M

DRGATEWAYAA

 • D2CND-A1A
  • D2CND024A1A
  • D2CND024A1ATR
 • D2CND-A4A
  • D2CND028A1A
  • D2CND028A1ATR
  • D2CND035A1A
  • D2CND035A1ATR
  • D2CND024A4A
  • D2CND028A4A
  • D2CND035A4A
 • D2TND-A4A
  • D2TND012A4A
  • D2TND018A4A
  • D2TND024A4A
  • D2TND028A4A
  • D2TND035A4A
 • R2CND-A4A
  • R2CND024A4A
  • R2CND028A4A
  • R2CND035A4A
 • R2TND-A4A
  • R2TND012A4A
  • R2TND018A4A
  • R2TND024A4A
  • R2TND028A4A
  • R2TND035A4A

BRP069A81**

Οροφής
Κρυφή οροφής
Επίτοιχη
Αναρτώμενη οροφής
Δαπέδου

BRP069B82**

Οροφής

BRP069C51**

Οροφής
Κρυφή οροφής
Κρυφή οροφής

** Για τη λειτουργία λειτουργεί του online controller το ενσύρματο τηλεχειριστήριο πρέπει να είναι συνδεδεμένο στην εσωτερική μονάδα