Μονάδες που μπορούν να συνδεθούν

BRP069A41

* ο ελεγκτής περιλαμβάνεται στη μονάδα

BRP069A61/62

Αντλία θερμότητας εδαφικής πηγής Daikin Altherma
Υβριδική αντλία θερμότητας Daikin Altherma
Daikin Altherma χαμηλών θερμοκρασιών split
Daikin Altherma χαμηλών θερμοκρασιών monobloc