Κυκλική οικονομία βιομηχανίας HVAC-R

Κλείσιμο του κύκλου

Δημιουργία μιας κυκλικής οικονομίας για ψυκτικά υγρά

Κυκλική οικονομία Daikin

Η Daikin θα συνεισφέρει στην ανάπτυξη μιας κυκλικής οικονομίας για τη βιομηχανία HVAC-R. Στοχεύουμε στην αποφυγή απορριμμάτων και μόλυνσης, στη διατήρηση της χρήσης των προϊόντων και υλικών και στην αναγέννηση των φυσικών συστημάτων. Πρόκειται για τμήμα της ευρύτερής μας δέσμευσης για παροχή ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος αέρα με ταυτόχρονη προσπάθεια μείωσης των άμεσων και έμμεσων εκπομπών CO2.

Αυτό θα το επιτύχουμε:

Αυξάνοντας την επαναχρησιμοποίηση ψυκτικών υγρών
RZ_80-71-3_LOOP-by_Daikin_-_Logo_Update_v2b_small.png

Αυξάνοντας την επαναχρησιμοποίηση ψυκτικών υγρών

Επιτυγχάνοντας μια κυκλική οικονομία ψυκτικών υγρών χάρη στη χρήση Πιστοποιημένων ανακτημένων ψυκτικών και στην προώθηση της επαναχρησιμοποίησης ψυκτικών υγρών στην αγορά.

Αυξάνοντας την εποχιακή απόδοση

Αυξάνοντας την εποχιακή απόδοση των προϊόντων μας

Επιτυγχάνοντας αειφορία σε όλη τη διάρκεια ζωής μιας εγκατάστασης, χάρη σε ηγετικές στην αγορά αποδόσεις μέσω inverter, μεταβλητής θερμοκρασίας ψυκτικού και τεχνολογιών ανάκτησης θερμότητας.

Χρησιμοποιώντας ψυκτικά υγρά με χαμηλότερο ΔΘΠ

Με τη δημιουργία και χρήση ψυκτικών με χαμηλότερο ΔΘΠ

Μειωμένο CO2eq χάρη στη χρήση ψυκτικών υγρών με χαμηλότερο ΔΘΠ όπως είναι τα R-32, R-407H, R-1234ze(E).

Μειώνοντας το φορτίο ψυκτικού υγρού

Μειώνοντας το φορτίο ψυκτικού υγρού σε νέους εξοπλισμούς

Πιο αποδοτικά ψυκτικά όπως το R-32 και η τεχνολογία μικροκαναλιών μειώνουν το φορτίου ψυκτικού.

Επαναχρησιμοποίηση ψυκτικών υγρών: L∞P by Daikin

Επαναχρησιμοποίηση ψυκτικών υγρών αποφεύγοντας παραγωγή περισσότερων από 150.000 κιλά καθαρού αερίου κάθε χρόνο.

L ∞P by Daikin: επαναχρησιμοποίηση πιστοποιημένης αντιστοίχισης ανακτημένου ψυκτικού υγρού

Εξωτερική πιστοποιημένη ποιότητα

Τα ανακτημένα ψυκτικά υγρά πληρούν τα πιστοποιημένα πρότυπα AHRI700, αξιολογούνται από ένα ανεξάρτητο εργαστήριο και επομένως έχουν την ίδια ποιότητα όπως το αρχικό ψυκτικό..

Ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση εντός της Ευρώπης

Ανακτημένο σημαίνει ότι το ψυκτικό υγρό αναγεννιέται με μέθοδο υψηλής ποιότητας, σε συμφωνία με όσα ορίζονται στον κανονισμό για τα αέρια F.

Η ανάκτηση του R-410A είναι μόνο η αρχή

Με ένα τεράστιο δυναμικό διαθέσιμου R-410A σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις σας καλούμε να συμμετάσχετε στην αποστολή μας για τη δημιουργία αυτής της κυκλικής οικονομίας. Σήμερα για το R-410A και στο μέλλον για άλλα ψυκτικά υγρά.

Πιστοποιημένη αντιστοίχιση ποιότητας

Στο εργοστάσιο της Daikin στην Ευρώπη χρησιμοποιείται το αρχικό και το ανακτημένο ψυκτικό υγρό. Μέσω μιας διαδικασίας ελέγχου διασφαλίζουμε ότι το ανακτημένο ψυκτικό υγρό αντιστοιχίζεται με σωστή διαχείριση στο φορτίο εργοστασίου VRV IV+ και Mini VRV.

Τι σημαίνει Πιστοποιημένη αντιστοίχιση ανακτημένου ψυκτικού;

L∞P by Daikin: Η αρχή

Η αρχή της πιστοποιημένης αντιστοίχισης ανακτημένου ψυκτικού υγρού
  1. Ένα μείγμα ανακτημένου και αρχικού ψυκτικού χρησιμοποιείται στο εργοστάσιο
  2. Όλες οι μονάδες φορτίζονται με αυτό το μείγμα ανακτημένου και αρχικού ψυκτικού υγρού
  3. Έλεγχος και εξωτερική πιστοποίηση
  4. Το ανακτημένο ψυκτικό υγρό αντιστοιχίζεται με 100% σωστή διαχείριση στην ανάκτηση θερμότητας VRV IV+ και στη σειρά VRV IV S

Η Action πιο οικολογική με το πρόγραμμα ανάκτησης ψυκτικών υγρών της Daikin

Η Action εντατικοποιεί τη συνεργασία της με την Daikin για αυτό το νέο πρωτοποριακό έργο: ανάκτηση ψυκτικών υγρών από τα ανακαινισμένα της καταστήματα και εκ νέου χρήση τους.

ACTION store

Μάθετε περισσότερα

Σχετικά άρθρα