Όταν αλλάζει το πρόγραμμα λειτουργίας, αλλάζει επίσης η θέση του πτερυγίου εξόδου αέρα

Το σύστημα ελέγχου πτερυγίου αλλάζει τη θέση του πτερυγίου ανάλογα με το πρόγραμμα λειτουργίας: ψύξη ή θέρμανση.