Τι είναι η ηχητική πίεση/ηχητική ισχύς;

Στάθμη ηχητικής πίεσης (Lp)

Είναι μονάδα μέτρησης της ηχητικής ενέργειας που εκπέμπει μια πηγή θορύβου και εκφράζεται σε ντεσιμπέλ ή dBA

Στάθμη ηχητικής ισχύος (Lw)

Είναι το ίδιο με το παραπάνω, αλλά μετρημένη σε προκαθορισμένες συνθήκες
Η στάθμη ηχητικής ισχύος εξαρτάται από:

  • τη θέση του εξοπλισμού
  • τις περιβαλλοντικές συνθήκες, και
  • την απόσταση από το σημείο μέτρησης

Η στάθμη ηχητικής ισχύος μπορεί να θεωρηθεί ως το πιο ακριβές μέγεθος από τα δύο. Η ηχητική ισχύς έχει υψηλότερη τιμή από την ηχητική πίεση, αλλά αυτό δεν θα πρέπει να σας παραπλανήσει.

Η επίδραση των ντεσιμπέλ στην ακοή:

Lp dB(A) Αντιληπτή ένταση Θόρυβος
0 Κατώφλι ακοής -
20 Εξαιρετικά ασθενής Θρόισμα φύλλων, ήσυχος χώρος
40 Πολύ ασθενής Βουητό ψυγείου
60 Μέτρια δυνατός Κανονική συζήτηση, εστιατόριο
80 Πολύ δυνατός Κίνηση αυτοκινητόδρομου, φορτηγό
100 Εξαιρετικά δυνατός Συμφωνική ορχήστρα, τρακτέρ
120 Κατώφλι δυσφορίας Απογείωση αεροπλάνου