Η εξωτερική μονάδα βγάζει νερό ή ατμό

Η λειτουργία απόψυξης που ενεργοποιείται κατά το πρόγραμμα θέρμανσης απομακρύνει τον πάγο, ο οποίος μετατρέπεται σε νερό ή ατμό. Μικρή ποσότητα νερού εκκενώνεται επίσης κατά το πρόγραμμα θέρμανσης.