Η εσωτερική μονάδα δημιουργεί αχλύ

Ο κρύος αέρας που εξέρχεται κατά τη λειτουργία ψύξης μειώνει τη θερμοκρασία του αέρα στον χώρο και μερικές φορές δημιουργείται αχλύς.