Τα πτερύγια εξόδου αέρα ορισμένες φορές λειτουργούν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ψύξης

Τα πτερύγια εξόδου αέρα κινούνται όταν ενεργοποιείται η λειτουργία αποτροπής παγετού ή αποτροπής ρύπανσης οροφής.