Η ροή αέρα γίνεται ξαφνικά πιο ισχυρή κατά τη διάρκεια προγράμματος θέρμανσης

Όταν η ροή αέρα έχει ρυθμιστεί σε LOW (Χαμηλή), η ποσότητα παροχής του αέρα αυξάνεται όταν ενεργοποιείται ο έλεγχος υπερφόρτωσης. («Υπερφόρτωση» είναι η κατάσταση κατά την οποία το κλιματιστικό λειτουργεί υπό υπερβολικό φορτίο. Υπερφόρτωση μπορεί να προκληθεί από ακάθαρτα φίλτρα.)