Το κλιματιστικό σταματά να λειτουργεί ενώ η λυχνία λειτουργίας παραμένει αναμμένη

Όταν η τάση της τροφοδοσίας ρεύματος παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις, το κλιματιστικό ενδέχεται να σταματήσει να λειτουργεί για την προστασία του μηχανήματος. (Όταν η τροφοδοσία ρεύματος επανέλθει σε κανονική κατάσταση, το κλιματιστικό επανέρχεται σε κατάσταση λειτουργίας μετά από τρία λεπτά.)