Ακούγεται ένας ήχος αποδέσμευσης αέρα από το κλιματιστικό

Ο ήχος αποδέσμευσης αέρα προκαλείται από αλλαγή της φοράς ροής του ψυκτικού. Αυτός ο ήχος παράγεται όταν το κλιματιστικό σταματά να λειτουργεί ή όταν ενεργοποιείται η λειτουργία απόψυξης στο πρόγραμμα θέρμανσης.