Το κλιματιστικό δεν ξεκινά να λειτουργεί αμέσως μόλις ενεργοποιηθεί

Για τη μείωση του υπερβολικού φορτίου κατά την επανεκκίνηση, το κλιματιστικό δεν λειτουργεί για τρία λεπτά όταν ο διακόπτης έναρξης (ON) πατηθεί αμέσως μετά την απενεργοποίηση της μονάδας ή όταν το πρόγραμμα λειτουργίας (ρύθμιση) αλλάξει από το τηλεχειριστήριο.