Το κλιματιστικό δεν βγάζει αέρα αμέσως μόλις αρχίσει να λειτουργεί στο πρόγραμμα θέρμανσης

Το κλιματιστικό εκτελεί πρώτα μια διαδικασία «προθέρμανσης», έτσι ώστε να μη εξάγει κρύο αέρα στο πρόγραμμα θέρμανσης. Ο ανεμιστήρας ξεκινά να λειτουργεί μετά από ένα έως τέσσερα λεπτά προθέρμανσης.
(Η διαδικασία προθέρμανσης διαρκεί περισσότερο όταν η θερμοκρασία του εξωτερικού αέρα είναι χαμηλή.)