Πώς μπορώ να διακόψω τη λειτουργία ζεύξης WPS στον προσαρμογέα WLAN;

Σε αυτό το μοντέλο, η χαμηλότερη θερμοκρασία που μπορεί να ρυθμιστεί (με τηλεχειριστήριο υπερύθρων, ενσύρματο τηλεχειριστήριο και εφαρμογή smartphone) είναι 14 °C.