Προσπαθώ να ενημερώσω το υλικολογισμικό της πύλης δικτύου αλλά δεν τα καταφέρνω. Τι πρέπει να κάνω;

Η πύλη δικτύου δεν επιτρέπει ταυτόχρονες ενημερώσεις υλικολογισμικού, γι’ αυτό εξασφαλίζετε ότι είστε ο μόνος που προσπαθεί να κάνει ενημέρωση του υλικολογισμικού.

Εάν διακοπεί μια ενημέρωση στο μέσο της διαδικασίας (π.χ. λόγω βεβιασμένου κλεισίματος της εφαρμογής), πρέπει να περιμένετε τουλάχιστον 20 λεπτά προτού μπορέσετε να κάνετε μια νέα προσπάθεια.

Εάν οι ενημερώσεις συνεχίζουν να αποτυγχάνουν, προσπαθήστε να επανεκκινήσετε την πύλη δικτύου. Εάν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη ή με το τμήμα τεχνικής εξυπηρέτησης της Daikin.

33_1.jpg
33_2.jpg
33_3.jpg