Ενημερώνω το υλικολογισμικό του MADOKA χρησιμοποιώντας το τηλέφωνό μου και αποτυγχάνει.

Επανεκκινήστε το τηλέφωνό σας και ξεκινήστε ξανά τη διαδικασία ενημέρωσης.