Προσπαθώ να προσθέσω μια μονάδα στο λογαριασμό χρήστη μου αλλά η εφαρμογή δεν μπορεί να πραγματοποιήσει σύνδεση με τη μονάδα. Τι πρέπει να κάνω;

Κλείστε όλες τις εφαρμογές Daikin Residential Controller ΚΑΙ Daikin Online Heating Controller που βρίσκονται σε λειτουργία στην κινητή σας συσκευή και επανεκκινήστε την εφαρμογή Daikin Residential Controller. Εάν δεν επιλύεται με αυτό τον τρόπο το ζήτημα, δοκιμάστε να επανεκκινήσετε τη μονάδα ή/και την πύλη δικτύου ή επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη σας.

30_1.jpg
30_2.jpg
30_3.jpg