Πώς χρησιμοποιείται το ενσύρματο τηλεχειριστήριο Madoka;

Μάθετε πώς

  • γίνεται ενεργο-/απενεργοποίηση, επιλογή του σημείου ρύθμισης, ρύθμιση της κατάστασης λειτουργίας, της κατεύθυνσης ροής αέρα και της ταχύτητας ανεμιστήρα στο ενσύρματο τηλεχειριστήριο Madoka.
  • Ζεύξη του χειριστηρίου με την εφαρμογή Madoka assistant
  • Ρυθμίστε προγράμματα στην εφαρμογή Madoka assistant.