Μπορώ να κάνω αλλαγές σε ρυθμίσεις του δικτύου (πύλη) με την εφαρμογή Daikin Residential Controller;

Όχι, αυτό δεν είναι δυνατό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις δικτύου, δείτε τον οδηγό αναφοράς εγκαταστάτη της αντίστοιχης πύλης δικτύου.