Μπορώ να αλλάξω το όνομα των προγραμμάτων που ρύθμισα με την εφαρμογή Daikin Residential Controller, όπως γίνεται και στη διεπαφή χρήστη της μονάδας Daikin Altherma;

Προς το παρόν δεν είναι δυνατή αλλαγή του ονόματος των προγραμμάτων που έχετε ρυθμίσει από την εφαρμογή Daikin Residential Controller.