Αφού ανοίξει ο διακόπτης ρεύματος, τα πτερύγια εξόδου αέρα λειτουργούν

Όταν η μονάδα τίθεται σε λειτουργία, ο μικροϋπολογιστής λειτουργεί τα πτερύγια για να καθορίσει τη θέση τους για την έναρξη λειτουργία τους.