ΗΛΕΚΤΡΑΓΟΡΑ Α/ΦΟΙ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΛΤΔ

Λεωφόρος Αρχιεπισκοπου Μακαρίου Γ' 61
2572 Πέρα Χωρίο-Νήσου