ΗΛΕΚΤΡΑΓΟΡΑ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΚΟΝΤΟΠΥΡΓΟΣ

Κλεοβούλου Παπακυριακού 5
6018 Λάρνακα