ΑΝΤΩΝΗΣ & ΦΟΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΑΓΟΡΑ ΛΤΔ

Λεωφ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 21
7550 Κίτι-Λάρνακα