ασφάλεια f-gas daikin

Ανακαλύψτε περισσότερα σχετικά με τα πρότυπα που αφορούν την ασφάλεια για το αέριο F

Φροντίζουμε για τη συμμόρφωση με την πλέον αυστηρή νομοθεσία για την υγεία και την ασφάλειά σας.

Γνωρίζατε ότι υπάρχουν διαφορετικά πρότυπα στον κανονισμό F-gas;

Στην πραγματικότητα, εφαρμόζονται 2 πρότυπα για την κάλυψη των κανονισμών ασφαλείας για το R-32:

  • το EN378:2016, το γενικό πρότυπο που αφορά ψυκτικά μέσα
  • και το IEC60335-2-40 (Έκδ.6), το ειδικό πρότυπο που αφορά προϊόντα αντλίας θερμότητας

Από την 6η έκδοση του προτύπου προϊόντος IEC εισήχθησαν πρόσθετα μέτρα για τη διευκόλυνση εγκαταστάσεων R-32 VRF…, με την προϋπόθεση ότι εφαρμόζονται σωστά από τον κατασκευαστή ή τον εγκαταστάτη.

«Στη Daikin επιδιώκουμε ανέκαθεν να αναλαμβάνουμε όσο το δυνατόν περισσότερη ευθύνη για την εγκατάσταση του συστήματος από τον εγκαταστάτη, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται μερικές απλές και σαφείς οδηγίες εγκατάστασης.»

Με το VRV 5, ενσωματώσαμε 2 εργοστασιακά μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι δεν υπάρχει ευθύνη για τους συνεργάτες των εγκαταστατών και ότι η μονάδα συμμορφώνεται πλήρως με το IEC60325-2-40 (ΕΚΔ.6).

Πώς εφαρμόζονται στην πράξη τα 2 πρότυπα;

Το EN378:2016 δηλώνει ότι εάν ένα ειδικό πρότυπο προϊόντος καλύπτει το θέμα, υπερισχύει του γενικού προτύπου. Επομένως, η ευφλεκτότητα καλύπτεται από το IEC60335-2-40 (Έκδ.6).

Πρότυπο f-gas daikin

Ως αποτέλεσμα του συνδυασμένου προτύπου, η ταξινόμηση ψυκτικού μέσου είναι:

Ευφλεκτότητα Τοξικότητα
Χαμηλότερη τοξικότητα Υψηλότερη τοξικότητα
Χωρίς διάδοση φλόγας A1 B1
Χαμηλότερη ευφλεκτότητα A2L* R-32 B2L*
A2 B2
Υψηλότερη ευφλεκτότητα A3 B3
*Τα A2L και B2L είναι ψυκτικά μέσα χαμηλότερης ευφλεκτότητας με μέγιστη ταχύτητα καύσης ≤ 10 cm/s

Τόσο η τοξικότητα όσο και η ευφλεκτότητα επηρεάζουν το ελάχιστο εμβαδόν χώρου όπου η μονάδα μπορεί να τοποθετηθεί.

Πώς σχετίζεται το εμβαδόν του χώρου με τα εφαρμοζόμενα μέτρα;

Τι πρέπει να λάβετε υπόψη όσον αφορά τα πρόσθετα μέτρα για το R-32;

Γενική επισκόπηση περιορισμών εμβαδού χώρου κατά τα πρότυπα EN378:2016 και IEC60335-2-40 (Έκδ.6)

Τοξικότητα

Παρόλο που τόσο το R-410A όσο και το R-32 ταξινομούνται ως «Α» στο EN378:2016, το όριο τοξικότητας είναι ελαφρώς διαφορετικό: 0,30 kg/m3 για το R-32 έναντι 0,44 kg/m3 για το R-410A.

Από την άλλη πλευρά, το φορτίο ψυκτικού για το R-32 είναι χαμηλότερο με αποτέλεσμα να απαιτείται μόνο μικρή αλλαγή στον περιορισμό του εμβαδού χώρου

Overview_of_room_area_limitation_v2.jpg

Ευφλεκτότητα

Το πρότυπο προϊόντος IEC60335-2-40 (Έκδ.6) καθορίζει όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη συνολική ποσότητα ψυκτικού και το ελάχιστο εμβαδόν χώρου, ανάλογα με τα πρόσθετα μέτρα που έχουν ληφθεί.

Διάγραμμα ευφλεκτότητας

Περιοχή 1: Περιοχή εφαρμογής χωρίς κανένα μέτρο

  • Συνήθως τα συστήματα split και Sky Air εμπίπτουν σε αυτήν την περιοχή χάρη στα πολύ χαμηλά φορτία ψυκτικού μέσου.
  • Μια τυπική εγκατάσταση mini VRV, με 6,5 κιλά ψυκτικού μέσου θα απαιτούσε ελάχιστο εμβαδόν χώρου 39 m2 (1)

Περιοχή 2 : Εκτεταμένη περιοχή εφαρμογής του VRV 5 που περιλαμβάνει 2 εργοστασιακά μέτρα.

  • Η λύση της Daikin, επιτρέπει τη χρήση του συστήματος VRV στο μέγιστο των δυνατοτήτων του , με ελάχιστο εμβαδόν χώρου έως και 10,0 m2(1)

(1) Για συστήματα με φορτίο ψυκτικού 6,5 κιλών και εσωτερικές μονάδες εγκατεστημένες σε ελάχιστο ύψος 1,8 μέτρα, πάνω από το χαμηλότερο υπόγειο δάπεδο

Η πιο ευέλικτη λύση από τη Daikin


Η πιο ευέλικτη λύση: δύο μέτρα, ενσωματωμένο σύστημα

  • Χωρίς πρόσθετα κόστη ή ανάγκη υπολογισμών για εφαρμογή μέτρων στον χώρο εγκατάστασης
  • Χωρίς ταλαιπωρία ή επιπλέον χρόνο κατά την εγκατάσταση
  • Χωρίς κίνδυνο λάθους χάρη στο λογισμικό επιλογής Xpress

Δοκιμασμένο και εγκεκριμένο από τρίτο μέρος