No label found for: logo.title
No label found for: logo.title
facebook

Co jsou alergeny?

Alergeny jsou nečistoty ve vzduchu, které mohou způsobit alergickou reakci. V městském prostředí je ve vzduchu obsažená směs těchto látek spolu s dalšími nečistotami - tzv. pomocnými látkami - jako jsou například výfukové plyny, prchavé organické sloučeniny obsažené ve stavebních materiálech nebo i kosmetické látky, které mohou účinek alergenů umocnit. To se může projevit negativně na zdraví, dochází ke zhoršení příznaků alergií nebo vzniká latentní alergie.

Jak zlepšit kvalitu vzduchu v místnosti